Technik analityk - analiza biochemiczna i środowiskowa
liczba semestrów: 8
tryb dzienny - sprawdź wybierając miasto

Pobierz informacje o kierunku

Jeśli wybierzesz kierunek technik analityk w naszej szkole, to na zajęciach będziesz wykonywał ciekawe doświadczenia z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i aparatury laboratoryjnej!


Możesz zdobyć państowowy dyplom technika!

Ten kierunek będzie idealnym wyborem dla Ciebie, jeśli lubisz chemię oraz biologię i w przyszłości chciałbyś pracować w laboratorium naukowo-badawczym, kryminalistycznym czy przemysłu spożywczego. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej kontrola jakości surowców i produktów stała się w polskich przedsiębiorstwach stałym elementem. Fakt ten powoduje konieczność zatrudniania pracowników posiadających kwalifikacje technika analityka.

Zdobędziesz praktyczne umiejętności i szeroką wiedzę w zakresie:

  • pobierania i przygotowania próbek do analizy
  • przygotowania sprzętu laboratoryjnego, urządzeń pomiarowych i odczynników chemicznych do wykonania analizy
  • określania składu jakościowego i ilościowego analizowanego materiału
  • oceny właściwości fizykochemicznych badanego materiału
  • określania zawartości lub ilości substancji w analizowanych próbkach
  • sporządzania sprawozdań z wykonanych analiz oraz prowadzenia dokumentacji przeprowadzonych analiz i prac laboratoryjnych

 

Poniżej prezentujemy filmik promujący kierunek Technik analityk w naszym Technikum.

Zdobądź maturę i dobrze płatny zawód - wybierz Technikum!

 

Wybierz szkołę dla siebie:

Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Godło RP