TEB Edukacja jako Cisco Networking Academy oferuje swoim uczniom i słuchaczom możliwość udziału w wielu cenionych kursach dostępnych on-line na platformie e-elearningowej Cisco.
Część kursów jest przeprowadzana podczas zajęć szkolnych. Jednak możliwości systemu pozwalają na korzystanie z bogatych zasobów Akademii (materiałów edukacyjnych, testów i narzędzi wirtualnych) w dowolnym miejscu i czasie.