Interton jest częścią jednego z największych producentów aparatów słuchowych na świecie, Grupy GN. Firma wierzy, że ludzie potrzebują prostego i łatwego w obsłudze aparatu słuchowego w uczciwej cenie i takie aparaty produkuje. Partner wspiera kształcenie na kierunku protetyk słuchu.