Eksperci Kliniczni Instytutu wspierają higienistki stomatologiczne TEB Edukacja w procesie kształcenia w zakresie Innowacyjnej profilaktyki stomatologicznej. W ramach zajęć słuchacze mają dostęp do dedykowane platformy szkoleniowej oraz korzystają z warsztatów edukacyjnych Partnera.