Wiodący dostawca specjalistycznego oprogramowania dla branży projektowej w Europie Środkowo-Wschodniej, polski dystybutor programów SketchUp oraz V-Ray a także dostawca rozwiązań edukacyjnych i szkoleniowych.