Na całym świecie misją Ecolab jest niesienie pomocy Klientom w zakresie czystości i bezpieczeństwa, dając im pewność, że wszelkie publiczne wymagania w zakresie higieny zostaną spełnione. TEB Edukacja podzielając idee Ecolab, podjęły współpracę z firmą, aby słuchacze naszych szkół mieli możliwość pobierania wiedzy od najlepszych w swojej dziedzinie.