Technik rachunkowości - księgowość firm
liczba semestrów: 4
tryby: dzienny, wieczorowy, weekendowy - sprawdź wybierając miasto

Pobierz informacje o kierunku

 

Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej
 • potrafi stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania
 • potrafi zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego 
 • przeprowadza analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej
 • potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • w zakresie rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi potrafi sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 Pakiet korzyści EDU BOX, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • referencje dla najlepszych absolwentów
 • co najmniej 50% zajęć praktycznych
 • profesjonalnie wyposażone pracownie
 • nauczyciele-praktycy
 • przyjazna atmosfera
 • naukę można łączyć ze studiami i pracą

 Perspektywy zatrudnienia:

 • przedsiębiorstwa, organizacje gospodarcze, 
 • instytucje finansowe
 • jednostki finansów publicznych, 
 • kancelarie doradcze i audytorskie
 • biura rachunkowe

 DODATKOWE KURSY TEMATYCZNE:

 • Obsługa programów kadrowych – 30 godz.
 • Specjalista ds. kadr i płac – 60 godz.
 • Specjalista ds. kadr i płac – 30 godz.

nauka za 0 zł

 

Wybierz szkołę dla siebie:

Kierunki bezpłatne: Kierunki płatne:
Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Zobacz także

Szkoły medyczne

Szkoły policealne TEB Edukacja wychodzą naprzeciw temu zapotrzebowaniu, proponując kształcenie w kilkunastu zawodach związanych ze zdrowiem.

Szkoły medyczne Czytaj więcej

Projekty unijne EFS

Wybierz województwo, w którym mieszkasz i znajdź propozycję dla siebie.

Projekty unijne EFS Czytaj więcej

Liceum dla dorosłych

Chcesz podjąć naukę, by zdobyć wykształcenie średnie, które daje szansę rozwoju i możliwość kontynuacji nauki na studiach wyższych?

Liceum dla dorosłych Czytaj więcej


Godło RP