Terapeuta zajęciowy z arteterapią
liczba semestrów: 4
tryby: dzienny, wieczorowy, weekendowy - sprawdź wybierając miasto

Pobierz informacje o kierunku

 

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY pomaga osobom niepełnosprawnym w usprawnieniu kondycji fizycznej, psychicznej i społecznej, dzięki czemu mogą osiągnąć częściową zdolność do samodzielnego życia. Terapeuta prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych. Pełni istotną rolę jako członek zespołu terapeutycznego wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba rehabilitacji i leczenia oraz przeciwdziała powstaniu przewlekłych stanów chorobowych lub trwałego kalectwa. Tylko w TEB Edukacja został wyodrębniony przedmiot Arteterapia, który przygotowuje słuchaczy do wykonywania terapii za pomocą różnych rodzajów sztuki.

 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • Prowadzenie różnych form terapii: zajęć warsztatowych świetlicowych, kulturalno-oświatowych i artystycznych, a także rekreacyjnych i sportowych
 • Przeprowadzania zajęć uwzględniających choreoterapię, muzykoterapię, biblioterapię, bajkoterapię, teatroterapię, filmoterapię oraz sztuki plastyczne
 • Wykonywanie wraz z pacjentem podczas zajęć terapeutycznych, prac ogrodniczych, wikliniarskich, dziewiarskich, krawieckich, z zakresu obróbki metali, drewna, tworzyw itp.
 • Współpraca z zespołem prowadzącym rehabilitację chorego (np. stosowanie terapii na zlecenie lekarza, konsultowanie z lekarzem przebiegu i wyników terapii)
 • Tworzenie indywidualnego i grupowego programu terapii
 • Nauczanie pacjentów posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym, m.in. ułatwiającym czynności życia codziennego
 • Kształtowanie u pacjentów umiejętności samodzielnego życia

 

Ania Nowak

„Kierunek Terapeuta Zajęciowy: Wybrałam go, ponieważ w przyszłości chciałabym pracować w tym zawodzie. Praca z chorymi, a zwłaszcza dziećmi, mnie przyciąga i lubię to. Na co dzień przebywam z chorymi osobami. Dlatego myślę że ten kierunek w pełni pasuje do mnie.”

Ania Nowak - słuchaczka na kierunku Terapeuta zajęciowy w Gdańsku

 

 Perspektywy zatrudnienia:

 • Placówki rehabilitacji
 • Szpitale i sanatoria
 • Domy dziennego pobytu
 • Domy pomocy społecznej
 • Warsztaty terapii zajęciowej
 • Kluby seniora
 • Hospicja

  TYLKO W TEB EDUKACJA!

 • Dodatkowy przedmiot: ARTETERAPIA

 • GRATIS CERTYFIKATY:

  • Arteterapia
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna                                                                   

  ABSOLWENT OTRZYMUJE:

 • Świadectwo ukończenia szkoły

 • Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Terapeuta zajęciowy

 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania

 • Referencje zawodowe dla najlepszych

 TEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • Własne, profesjonalnie wyposażone pracownie

 • Nowoczesny sprzęt i wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć

 • Nauczyciele - praktycy

 • Dodatkowe bezpłatne certyfikaty

 • Dostęp do szerokiej gamy kursów e-learningowych

 • Dostęp do Office 365 w chmurze

 • Własne e-podręczniki

 • Programy nauczania tworzone przez praktyków

 DODATKOWE KURSY TEMATYCZNE:

 • Podstawy języka migowego – 45 godz.

 • Kurs niemieckiego dla opiekunów medycznych – 60 godz.

 

Wybierz szkołę dla siebie:

Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Pokrewne zawody:

Zobacz także

Szkoły policealne

Proponujemy w swojej ofercie kierunki z uprawnieniami szkół publicznych, czyli takie, na których można zdobyć państwowy dyplom technika oraz kierunki roczne, po których otrzymuje się dyplom ukończenia szkoły  policealnej.

Szkoły policealne Czytaj więcej

Liceum dla dorosłych

Chcesz podjąć naukę, by zdobyć wykształcenie średnie, które daje szansę rozwoju i możliwość kontynuacji nauki na studiach wyższych?

Liceum dla dorosłych Czytaj więcej


Godło RP

Nasi partnerzy

Czy chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

>>