Opiekun medyczny z aktywizacją seniora
liczba semestrów: 2
tryby: dzienny, weekendowy - sprawdź wybierając miasto

Pobierz informacje o kierunku

OPIEKUN MEDYCZNY rozpoznaje potrzeby i problemy osoby chorej i niesamodzielnej. Planuje, organizuje i wykonuje czynności pielęgnacyjne, higieniczne i opiekuńcze. Aktywizuje osoby chore i niesamodzielne do zwiększenia samodzielności życiowej. Tylko w TEB Edukacji słuchacze na kierunku Opiekun medyczny mają przedmiot Aktywizacja seniora, gdzie uczą się jak organizować czas wolny osobom starszym.

Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw przyczyniają się do tego, że zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nabyte umiejętności są też bardzo przydatne w codziennym życiu, pomagają w opiekowaniu się najbliższymi w potrzebie, np. starzejącymi się rodzicami. W TEB Edukacja gwarantujemy oferty pracy w Polsce i za granicą dla wszystkich absolwentów!


 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • Metody i techniki terapii zajęciowej: socjoterapii, ergoterapii, arteterapii

 • Rozpoznawanie i rozwiązanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku

 • Pomoc podopiecznym w zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychologicznych i społecznych

 • Asystowanie personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych

 • Pomoc i udzielanie wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej

 • Świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i higienicznych wobec swoich podopiecznych

 • Podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym

 Perspektywy zatrudnienia:

 • Oddziały szpitalne oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • Niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej
 • Środowiskowe domy pomocy oraz ośrodki i domy pomocy społecznej
 • Fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych
 • Domy pacjentów (opieka indywidualna)

  TYLKO W TEB EDUKACJA!

 • Oferty pracy w Polsce i za granicą dla wszystkich absolwentów

 • Dodatkowy przedmiot - Aktywizacja seniora

 • Certyfikat: Pierwsza pomoc przedmedyczna - GRATIS!

 • Certyfikat: Aktywizacja seniora - GRATIS!

  ABSOLWENT OTRZYMUJE:

 • Świadectwo ukończenia szkoły

 • Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekun medyczny

 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania

 • Referencje zawodowe dla najlepszych

 TEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • Własne, profesjonalnie wyposażone pracownie

 • Nowoczesny sprzęt i wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć

 • Nauczyciele - praktycy

 • Dodatkowe bezpłatne certyfikaty

 • Dostęp do szerokiej gamy kursów e-learningowych

 • Dostęp do Office 365 w chmurze

 • Własne e-podręczniki

 • Programy nauczania tworzone przez praktyków

 DODATKOWE KURSY TEMATYCZNE:

 • Język obcy dla opiekunów medycznych 
 • Opieka nad dzieckiem chorym i niesamodzielnym 
 • Kurs pielęgnacji i kosmetyki osób starszych 
 • Masaż klasyczny

 NASI PARTNERZY:

Promedica24

 • Od 2013 r. nieprzerwanie współpracujemy z firmą PROMEDICA24, organizując w ponad 20 miastach szkolenia dla kadry opiekuńczej.

  PROMEDICA24 jest liderem na rynku usług opiekuńczych dla klientów na terenie Polski, Niemiec i Anglii.  Poszukuje i przygotowuje do pracy kandydatów, zapewniając im legalną formę współpracy oraz organizując pobyt za granicą.

nauka za 0 zł

Kierunek Plus

 

Sprawdź kierunki w swoim mieście:

Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Kierunki, które również Cię zainteresują:


Godło RP

Czy chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

>>