Kursy zawodowe

Kursy zawodowe

Kursy zawodowe w TEB Edukacja są świetną propozycją dla osób chcących przekwalifikować się zawodowo i stawiających jednocześnie na wysoką jakość kształcenia  oraz wygodną formę zdobywania wiedzy.

Jest to alternatywna forma zdobycia zawodu dla tych, którzy cenią sobie elastyczność organizacji kształcenia, krótszy czas edukacji i możliwość zdobywania wiedzy w ramach e-learningu. W zależności od kwalifikacji nauczanie zdalne obejmuje efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (m.in. zagadnienia z podstaw przedsiębiorczości, przepisy bhp i język angielski) bądź też efekty kształcenia w danym zawodzie. Dzięki takiej formie kształcenia na zajęcia przychodzi się głównie po to, aby zdobywać praktyczne umiejętności, bo teorię można w dużej mierze opanować siedząc w domu, w dogodnym dla siebie czasie! Ta nowoczesna forma kształcenia daje możliwość zdobycia kilku zawodów w łatwiejszy i bardziej przystępny sposób.

Kursy zawodowe  to szansa dla osób chcących zdobyć zupełnie nowy zawód, bądź osiągnąć tylko wybrane umiejętności, które zostają uwierzytelnione świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

 

Technik spedytor

Kwalifikacja A28:
Organizacja i nadzorowanie transportu
liczba godzin: 657
liczba godzin e-learningu: 150
Oddział: Rzeszów

Pobierz program kursu zawodowegoRozwój transportu krajowego i międzynarodowego spowodował, że spedytorzy cieszą się obecnie niezwykłym zainteresowaniem na rynku pracy. Spedytor to pracownik branży TSL (Transport- spedycja-logistyka), który odpowiedzialny jest za organizację transportu towarów bądź osób. Obowiązki osoby zatrudnionej w charakterze spedytora można podzielić na dwie grupy na tzw. spedycję właściwą i czynności związane z przemieszczaniem i zajęciami dodatkowymi.

W zakresie spedycji właściwej wyróżnić można takie czynności jak: pozyskiwanie zleceń na przewóz towaru z wykorzystaniem środków transportu, zawieranie umów, sporządzanie dokumentacji transportowej, ubezpieczanie przesyłki, odbiór przesyłki od nadawcy i dostarczenie jej do odbiorcy, itd.

W ramach czynności związanych z przemieszczaniem i usługami dodatkowymi spedytor zajmuje się: dowozem, przewozem, załadunkiem, wyładunkiem i przeładunkiem towaru. Do jego kompetencji należy również: składowanie przesyłki, pobieranie opłat, itd. Pracownik, którego obowiązkiem jest zarówno spedycja właściwa jak i dodatkowa określany jest mianem spedytora mieszanego.

Swoje obowiązki spedytor może wykonywać tylko na terenie kraju (spedytor krajowy) jak i poza jego granicami (spedytor międzynarodowy). W przypadku spedycji międzynarodowej zakres obowiązków spedytora jest nieco szerszy i obejmuje on dodatkowo załatwienie formalności celnych.

Interesują Cię zagadnienia związane z branżą TSL? Zostań specjalistą ds. spedycji!

 DLACZEGO TECHNIK SPEDYTOR W TEB EDUKACJA?

 • To doskonała propozycja dla osób, które chcą się przekwalifikować zawodowo bądź zdobyć nowe umiejętności.
 • Część godzin dydaktycznych realizowana jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - e-learningu.
 • Profesjonalna kadra dydaktyczna dająca gwarancję bardzo dobrego przygotowania do zawodu.
 • Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznie wyposażonych pracowniach.
 • Praktyki zawodowe, które organizuje szkoła, odbywają się pod opieką profesjonalistów. 
 • Ukończenie kursu z danej kwalifikacji umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Zewnętrzny egzamin przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoby posiadające średnie wykształcenie, po zdobyciu wszystkich kwalifikacji dla zawodu otrzymają Państwowy dyplom Technika. Posiadając zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego istnieje także możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

 PO UKOŃCZENIU TEGO KIERUNKU BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A:

 • opracowywać plan realizacji usług transportowych
 • stosować przepisy prawa dotyczące przewozów ładunków
 • wyznaczać zakres i sposoby realizacji uług transportowych
 • przygotowywać ładunki do transportu
 • prowadzić dokumentację spedycyjno-transportową
 • nadzorować przebieg procesu transportowego wykorzystując systemy monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków
 • nadzorować pracę kierowców i załóg pojazdów zgodnie z przepisami
 • wybierać rodzaj i zakres ubezpieczenia ładunków
 • sporządzać dokumenty transportowe w języku polskim i obcym

 PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • firmy logistyczne
 • przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe
 • firmy transportowo-spedycyjne
 • przedsiębiorstwa transportu kolejowego

 To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi
 • umiejętność podejmowania szybkich decyzji
 • podzielność i koncentracja uwagi
 • dobra pamięć
 • odporność na stres
 • odpowiedzialność
 • dokładność

 

Zapisz się online

Godło RP

Nasi partnerzy