Kursy zawodowe

Kursy zawodowe

Kursy zawodowe w TEB Edukacja są świetną propozycją dla osób chcących przekwalifikować się zawodowo i stawiających jednocześnie na wysoką jakość kształcenia  oraz wygodną formę zdobywania wiedzy.

Jest to alternatywna forma zdobycia zawodu dla tych, którzy cenią sobie elastyczność organizacji kształcenia, krótszy czas edukacji i możliwość zdobywania wiedzy w ramach e-learningu. W zależności od kwalifikacji nauczanie zdalne obejmuje efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (m.in. zagadnienia z podstaw przedsiębiorczości, przepisy bhp i język angielski) bądź też efekty kształcenia w danym zawodzie. Dzięki takiej formie kształcenia na zajęcia przychodzi się głównie po to, aby zdobywać praktyczne umiejętności, bo teorię można w dużej mierze opanować siedząc w domu, w dogodnym dla siebie czasie! Ta nowoczesna forma kształcenia daje możliwość zdobycia kilku zawodów w łatwiejszy i bardziej przystępny sposób.

Kursy zawodowe  to szansa dla osób chcących zdobyć zupełnie nowy zawód, bądź osiągnąć tylko wybrane umiejętności, które zostają uwierzytelnione świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

 

Technik informatyk

Kwalifikacja E12:
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
liczba godzin: 410
liczba godzin e-learningu: 150
Oddział: Bielsko-Biała

Informatyka to dziedzina wykorzystywana w każdej branży, instytucji czy przedsiębiorstwie. Jeśli fascynuje Cię świat komputerów, oprogramowania, aplikacji internetowych to idealny kierunek dla Ciebie!

 DLACZEGO TECHNIK INFORMATYK W TEB EDUKACJA?

 • To doskonała propozycja dla osób, które chcą się przekwalifikować zawodowo bądź zdobyć nowe umiejętności
 • Część godzin dydaktycznych realizowana jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - e-learningu
 • Profesjonalna kadra dydaktyczna dająca gwarancję bardzo dobrego przygotowania do zawodu
 • Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznie wyposażonych pracowniach
 • Praktyki zawodowe, które organizuje szkoła, odbywają się pod opieką profesjonalistów. 
 • Ukończeniu kursu z danej kwalifikacji umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin jest zewnętrzny i prowadzony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoby posiadające średnie wykształcenie po zdobyciu obydwu kwalifikacji oraz pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymają Państwowy dyplom Technika. Posiadając zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego istnieje także możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

 PO UKOŃCZENIU TEGO KIERUNKU BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A:

 • montować oraz eksploatować komputery i urządzeń peryferyjnych
 • projektować  i  wykonywać lokalne  sieci  komputerowe,  administrować  tymi sieciami
 • projektować bazy danych i administrować bazami danych
 • tworzyć   strony   WWW   i   aplikacje   internetowe,   administrować   tymi   stronami i aplikacjami

 PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • specjalistyczne firmy informatyczne
 • działy obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa
 • ośrodki obliczeniowe
 • punkty serwisowe
 • firmy administrujące sieci komputerowe
 • sklepy komputerowe

 To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • umysł twórczy, analityczny, logiczny
 • szybka orientacja
 • zdolność koncentracji
 • dokładność i systematyczność
 • jasne i precyzyjne formułowanie myśli
 • podatność na innowacje
 • twórcza wyobraźnia

 

Zapisz się online

Godło RP

Nasi partnerzy