Kursy zawodowe

Kursy zawodowe

Kursy zawodowe w TEB Edukacja są świetną propozycją dla osób chcących przekwalifikować się zawodowo i stawiających jednocześnie na wysoką jakość kształcenia  oraz wygodną formę zdobywania wiedzy.

Jest to alternatywna forma zdobycia zawodu dla tych, którzy cenią sobie elastyczność organizacji kształcenia, krótszy czas edukacji i możliwość zdobywania wiedzy w ramach e-learningu. W zależności od kwalifikacji nauczanie zdalne obejmuje efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (m.in. zagadnienia z podstaw przedsiębiorczości, przepisy bhp i język angielski) bądź też efekty kształcenia w danym zawodzie. Dzięki takiej formie kształcenia na zajęcia przychodzi się głównie po to, aby zdobywać praktyczne umiejętności, bo teorię można w dużej mierze opanować siedząc w domu, w dogodnym dla siebie czasie! Ta nowoczesna forma kształcenia daje możliwość zdobycia kilku zawodów w łatwiejszy i bardziej przystępny sposób.

Kursy zawodowe  to szansa dla osób chcących zdobyć zupełnie nowy zawód, bądź osiągnąć tylko wybrane umiejętności, które zostają uwierzytelnione świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

 

Rachunkowość (EFS)

Kwalifikacja A65:
Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
liczba godzin: 540
liczba godzin e-learningu: 150

 


Zarządzanie zasobami ludzkimi to jeden z najistotniejszych elementów funkcjonowania każdej firmy czy instytucji. Czynnościami tymi zajmują się specjaliści ds. kadrowo-płacowych. Istotą tej pracy jest prowadzenie kompleksowej obsługi na odcinku zatrudniania i wynagradzania wszystkich osób pracujących na rzecz firmy.

Osoba zatrudniona w komórce kadrowo-płacowej musi znać szczegółowo Kodeks pracy i śledzić na bieżąco wszelkie zmiany w tym zakresie. Niezbędna jest biegła znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W codziennej pracy kadrowca konieczna jest też umiejętność obsługi programów kadrowo-płacowych typu Symfonia czy Płatnik.

Pracownik działu kadr musi być osobą odpowiedzialną, bardzo dobrze zorganizowaną, komunikatywną i odporną na stres. Praca ta polega na nieustannym kontakcie z ludźmi, a od jej właściwego wykonywania zależy efektywna polityka kadrowa firmy.

 

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych takich jak: umowy o dzieło, umowy zlecenia
 • obliczenie wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie listy płac
 • sporządzanie deklaracji do zus, urzędu skarbowego, gus, pfron
 • rozliczanie delegacji pracowniczych
 • sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych
 • prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów
 • rozliczanie podatku vat, akcyzowego
 • sporządzanie deklaracji podatkowych

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • działy HR firm prywatnych oraz instytucji publicznych
 • biura rachunkowe
 • własna działalność gospodarcza

 

NASZE PRZEWAGI, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • bezpłatna nauka
 • podręczniki dla słuchaczy
 • ubezpieczenie
 • praktyki
 • państwowy egzamin po ukończonym kursie
 • nauka w komfortowych, nowocześnie wyposażonych pracowniach
 • doświadczona, profesjonalna kadra dydaktyczna

 

 

Zapisz się online

Godło RP