Kursy zawodowe

Kursy zawodowe

Kursy zawodowe w TEB Edukacja są świetną propozycją dla osób chcących przekwalifikować się zawodowo i stawiających jednocześnie na wysoką jakość kształcenia  oraz wygodną formę zdobywania wiedzy.

Jest to alternatywna forma zdobycia zawodu dla tych, którzy cenią sobie elastyczność organizacji kształcenia, krótszy czas edukacji i możliwość zdobywania wiedzy w ramach e-learningu. W zależności od kwalifikacji nauczanie zdalne obejmuje efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (m.in. zagadnienia z podstaw przedsiębiorczości, przepisy bhp i język angielski) bądź też efekty kształcenia w danym zawodzie. Dzięki takiej formie kształcenia na zajęcia przychodzi się głównie po to, aby zdobywać praktyczne umiejętności, bo teorię można w dużej mierze opanować siedząc w domu, w dogodnym dla siebie czasie! Ta nowoczesna forma kształcenia daje możliwość zdobycia kilku zawodów w łatwiejszy i bardziej przystępny sposób.

Kursy zawodowe  to szansa dla osób chcących zdobyć zupełnie nowy zawód, bądź osiągnąć tylko wybrane umiejętności, które zostają uwierzytelnione świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

 

Fototechnik

Kwalifikacja A20:
Rejestracja i obróbka obrazu
liczba godzin: 683
liczba godzin e-learningu: 120

Fototechnik to specjalista, który zawodowo zajmuje się wykonywaniem wszelkiego rodzaju zdjęć, ich wywoływaniem, obróbką oraz wizualizacją obrazu. Wykonuje zdjęcia do dokumentów, zdjęcia okolicznościowe, portretowe, reklamowe czy reportażowe. Fototechnik zatrudniony w studio fotograficznym obok robienia zdjęć, zajmuje się także ich wywoływaniem i tworzeniem odbitek z materiałów dostarczonych przez klientów. Zawód ten łączy umiejętności techniczne z wrażliwością na estetykę.

 Dlaczego Fototechnik w TEB Edukacja?

 • To doskonała propozycja dla osób, które chcą się przekwalifikować zawodowo bądź zdobyć nowe umiejętności.
 • Część godzin dydaktycznych realizowana jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - e-learningu.
 • Profesjonalna kadra dydaktyczna dająca gwarancję bardzo dobrego przygotowania do zawodu
 • Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznie wyposażonych pracowniach.
 • Praktyki zawodowe, które organizuje szkoła, odbywają się pod opieką profesjonalistów. 
 • Ukończeniu kursu z danej kwalifikacji umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin jest zewnętrzny i prowadzony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoby posiadające średnie wykształcenie po zdobyciu obydwu kwalifikacji oraz pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymają Państwowy dyplom Technika. Posiadając zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego istnieje także możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

  • organizacja planu zdjęciowego
  • rejestrowanie, kopiowanie i obróbka obrazu z wykorzystaniem różnych technik fotograficznych
  • wykonywanie zdjęć plenerowych, studyjnych i technicznych
  • obróbka chemiczna materiałów fotograficznych
  • wykonywanie prac graficznych przeznaczonych do wydruku
  • konserwacja sprzętu i urządzeń do powielania i obróbki obrazu
  • tworzenie obiektów grafiki rastrowej i wektorowej, animacji i efektów specjalnych z zastosowaniem specjalistycznych programów i urządzeń
  • wykonywanie prezentacji i projektów multimedialnych

 PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • laboratoria fotograficzne
 • wydawnwictwa, drukarnie
 • agencje prasowe, fotograficzne i reklamowe
 • redakcje czasopism
 • własny zakład fotoograficzny

 To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • wrażliwość estetyczna
 • wyobraźnia
 • zdolności manualne

 

Zapisz się online

Godło RP

Nasi partnerzy