Kursy zawodowe

Oferta

Wybierz miasto, w którym chcesz podjąć naukę i sprawdź ofertę Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych!

 

Technik informatyk

Kwalifikacja EE08,EE09:
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci; EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
liczba godzin: 800
liczba godzin e-learningu: 300

Pobierz informacje o kursie


Na tym kierunku nauczysz się montażu oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych oraz wykonywania i eksploatowania lokalnych sieci komputerowych. Dowiesz się, jak projektować, tworzyć, administrować i użytkować bazy danych, a także programować aplikacje desktopowe, internetowe oraz mobilne. Nabędziesz również umiejętności z zakresu projektowania, tworzenia i administracji stronami www oraz systemami zarządzania treścią. A dodatkowo w ramach nauki możesz zrealizować kursy Cisco Networking Academy.

  ABSOLWENT OTRZYMUJE:

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikację EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych i EE.09 Programowane, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania
 • Referencje zawodowe dla najlepszych
 • Certyfikat Cisco Networking Academy

  PRZEDMIOTY:

 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Systemy operacyjne
 • Lokalne sieci komputerowe
 • Lokalne systemy baz danych
 • Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • Administracja systemami operacyjnymi
 • Eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych
 • Kompetencje personalne i organizacja pracy zespołów
 • Podstawy informatyki
 • Aplikacje desktopowe i mobilne
 • Język angielski zawodowy
 • Tworzenie i administrowanie bazami danych

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • Zakłady pracy wykorzystujące różnego rodzaju technologie informatyczne
 • Firmy administrujące sieciami komputerowymi
 • Działy obsługi administrujące sieciami komputerowymi dowolnego przedsiębiorstwa
 • Firmy tworzące oprogramowanie komputerowe
 • Punkty serwisowe, sklepy komputerowe
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych

 To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • umysł twórczy, analityczny, logiczny
 • szybka orientacja
 • zdolność koncentracji
 • dokładność i systematyczność
 • jasne i precyzyjne formułowanie myśli
 • podatność na innowacje
 • twórcza wyobraźnia

 

 NASI PARTNERZY:

Ucząc się programowania w TEB Edukacja można skorzystać z wielu cenionych kursów Cisco Networking Academy dostępnych zarówno indywidualnie w formie e-learningu, jak i podczas zajęć z instruktorem. Można też w ramach nauki uzyskać dodatkowe certyfikaty od naszego partnera.

Więcej szczegółów dotyczących dostępnych kursów można znaleźć w zakładce Partnerzy.

 

Zapisz się online

Godło RP