TEB Zamość

Oferta

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA !!!

Studium Medyczne TEB Edukacja zaprasza na kierunek Terapeuta zajęciowy.

 Nauczysz się m.in.:

- prowadzenia różnych form oddziaływania terapeutycznego: zajęć warsztatowych, świetlicowych, kulturalno-oświatowych i artystycznych, a także rekreacyjnych i sportowych

- wykonywania wraz z pacjentem podczas zajęć terapeutycznych prac ogrodniczych, wikliniarskich, dziewiarskich, krawieckich, z zakresu obróbki metali, drewna, tworzyw itp.

- współdziałania z zespołem prowadzącym rehabilitację chorego (np. stosowanie terapii na zlecenie lekarza, konsultowanie z lekarzem przebiegu i wyników terapii)

- tworzenia indywidualnego i grupowego programu terapii, dostosowanej do potrzeb pacjenta oraz zaleceń lekarskich

- nauczania pacjentów posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym, m.in. sprzętem do samoobsługi, ułatwiającym czynności życia codziennego, oraz kształtowanie u nich umiejętności samodzielnego życia

 GRATIS certyfikat z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

 Nauka trwa tylko 2 lata.

Zajęcia odbywają się w trybie dziennym lub weekendowym

Uzyskujesz państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Terapeuta zajęciowy.

 

Perspektywy zatrudnienia:

- szpitale, hospicja

- sanatoria, placówki rehabilitacyjne

- domy dziennego pobytu, kluby seniora

- domy pomocy społecznej

- warsztaty terapii zajęciowej

- inne placówki ochrony zdrowia i pomocy społecznej

 Szczegóły oferty w sekretariacie.

Aktualności:

Wizyta w warszawskiej siedzibie Microsoft

Już za dwa tygodnie pierwsza grupa 120 uczniów technikum kierunku Technik Informatyk pojedzie na...

Czytaj więcej

Konkurs dla uczniów Technikum

Lubicie swoją szkołę? Macie niepowtarzalną okazję sprawdzić się w roli promotorów i przeżyć...

Czytaj więcej

TERMINY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ

Terimy rozpoczęcia zajęc dla grup I roku

Czytaj więcejGodło RP