TEBowa Gra Miejska - Rybnik

REGULAMIN
TEBowej Gry Terenowej

§ 1. Organizator
1.Organizatorem TEBowej Gry Terenowej, która odbędzie się 01.06.2017r. jest Technikum TEB Edukacja w Rybniku.
2.Organizatorzy nie zapewniają opieki uczestnikom podczas Gry.

§ 2. Uczestnicy
1. Uczestnikami Gry są uczniowie szkół gimnazjalnych pod opieką nauczyciela.
2. Uczestnicy biorą udział w Grze w Drużynach składających się z maksimum siedmiu osób (może być mniej) + 1 opiekun .
Uczestnicy biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność.
3. Z jednej Szkoły mogą wziąć udział 2 zespoły.
4. Zgłoszenie od Gry jest równoznaczne z:
a) akceptacją Regulaminu Gry,
b) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Gry zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883),
c) wyrażeniem zgody przez Szkołę / Uczestnika na rozpowszechnianie wizerunku, nazwy szkoły oraz imienia i nazwiska w przypadku otrzymania nagrody,
d) wyrażeniem zgody na rozpowszechnienie swego wizerunku na zdjęciach wykonanych w trakcie gry.
Z tytułu rozpowszechniania wizerunku na ww. zdjęciach Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 3. Zasady Gry
Gra terenowa ma na celu zapoznanie uczniów ze Szkołą TEB Edukacja w Rybniku oraz przybliżenie oferty edukacyjnej i kulturalnej Rybnickiej szkoły.
1. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są do 15 maja 2017 r. którą należy przesłać na g-maila : tgm.zgloszenia@gmail.com
2. Każda Drużyna, po weryfikacji zgłoszenia otrzyma po twierdzenie przyjęcia zgłoszenia w formie e-maila.
3. Rozpoczęcie odbędzie się w budynku Teb Edukacja w Rybniku przy ul. Korfantego 6, później przeniesiemy się na rynek główny.


Godło RP