TEB Radom

Aktualności

Powrót do listy

KURS "KADRY, PŁACE, ZUS " Ostatnie wolne miejsce!  

2015-11-02

Temat:

                                  Kadry, Płace, ZUS

Cel:

Celem kursu jest zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi zarówno w teorii jak i praktyce. 

Dodatkowo: zdobycie umiejętności obsługi programu komputerowego Płatnik i Symfonia

Termin:

 

 

        

             

              Czas trwania:

    23-27.11.2015         godz. 16:00- 19:45

    30.11- 04.12.2015   godz. 16:00-19:45

    07-08 .12.2015        godz. 16:00-19:45

 

 

   60 godzin lekcyjnych

 

Metody pracy:

wykład + ćwiczenia praktyczne

Cena :

 650 zł oferta specjalna

Dokument ukończenia kursu:

Certyfikat TEB Edukacja

Zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej

Miejsce kursu:

TEB Edukacja Oddział w Radomiu

 

Program ramowy kursu:

1. Zakres czynności i obowiązków pracowników działu kadr i płac (3h)

2. Wybrane zagadnienia prawa kodeksu pracy, kodeksu cywilnego i KPA (4h)

3. Akty prawa wewnętrznego. Regulaminy wewnętrzne  (4h)

4. Przepisy BHP – podstawy prawne. Wypadki przy pracy   (3h)

5. Prowadzenie dokumentacji kadrowej. Akta osobowe pracownika (4h)

6. Podróże służbowe   (2h)

7. Wynagrodzenia. Systemy wynagradzania pracowników. Prowadzenie dokumentacji płacowej, obliczanie wynagrodzeń wg różnych systemów. Narzuty za wynagrodzenia  (4h)

8. Dokumentacja i rozliczanie pracowników z urzędem skarbowym (7h)

9. Dokumentacja i rozliczanie pracowników  z tytułu ubezpieczenia społecznego ZUS  (3h)

10. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   (2h)

12. Komputerowy program do obsługi kadr i płac – Symfonia  (14h)

13. Obsługa programu Płatnik  (14h)


Godło RP