TEB Gorzów

Aktualności

UWAGA  

Informujemy, iż w sobotę 28 lipca sekretariat będzie nieczynny.

Godziny pracy sekretariatu w wakacje  

Podczas przerwy wakacyjnej sekretariat szkoły będzie czynny:

1. poniedziałek: 10:00 - 18:00

2. wtorek: 8:00 - 16:00

3. środa: 10:00 - 18:00

4. czwartek: 8:00 - 16:00

5. piątek: 8:00 - 16:00

6. sobota: 10:00 - 16:00

INFORMACJA O PRAKTYKACH ZAWODOWYCH  

2017-10-20

Dyrektor szkoły informuje, iż w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 słuchacze kierunków:

BHP III, OM II, TM III, HS III, TR III, TUK III

są zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych. Osoby, które pracują w zawodzie, w którym się kształcą mogą być zwolnione  z praktyk pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu na takim stanowisku. Do tego zaświadczenia należy dołączyć podanie do dyrektora szkoły o zwolnienie z odbycia  praktyk.

Wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zrealizowania praktyk będą do odbioru w sekretariacie szkoły od dnia 30 października 2017r.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie planów nauczania i praktyk zawodowych, słuchacze którzy rozpoczęli naukę od września 2017 nie mogą realizować praktyk.


Godło RP