Terapeuta zajęciowy
liczba semestrów: 4
tryby: dzienny, wieczorowy, weekendowy - sprawdź wybierając miasto

Pobierz informacje o kierunku

Terapeuta zajęciowy prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych.

Pełni istotną rolę jako członek zespołu terapeutycznego wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba rehabilitacji i leczenia w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa, kompensacji ubytków funkcji oraz przystosowania do życia w społeczności szpitalnej i pozaszpitalnej.

Terapeuta zajęciowy wykonując swe zadania przyczynia się do usprawnienia kondycji fizycznej, psychicznej i społecznej, przez co pomaga osobom niepełnosprawnym osiągnąć przynajmniej częściową zdolność do samodzielnego życia.

 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • prowadzenie różnych form oddziaływania terapeutycznego: zajęć warsztatowych, świetlicowych, kulturalno-oświatowych i artystycznych, a także rekreacyjnych i sportowych;
 • wykonywanie wraz z pacjentem podczas zajęć terapeutycznych prac ogrodniczych, wikliniarskich, dziewiarskich, krawieckich, z zakresu obróbki metali, drewna, tworzyw itp.
 • współdziałanie z zespołem prowadzącym rehabilitację chorego (np. stosowanie terapii na zlecenie lekarza, konsultowanie z lekarzem przebiegu i wyników terapii);
 • tworzenie indywidualnego i grupowego programu terapii, dostosowanej do potrzeb pacjenta oraz zaleceń lekarskich;
 • nauczanie pacjentów posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym, m.in. sprzętem do samoobsługi, ułatwiającym czynności życia codziennego, oraz kształtowanie u nich umiejętności samodzielnego życia.

 Pakiet korzyści EDU BOX, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • referencje dla najlepszych absolwentów
 • szeroka oferta dodatkowych kursów zawodowych
 • co najmniej 50% zajęć praktycznych
 • profesjonalnie wyposażone pracownie
 • nauczyciele-praktycy
 • przyjazna atmosfera
 • naukę można łączyć ze studiami i pracą
Ania Nowak

Ania Nowak - słuchaczka na kierunku Terapeuta zajęciowy w Gdańsku

„Kierunek Terapeuta Zajęciowy: Wybrałam go, ponieważ w przyszłości chciałabym pracować w tym zawodzie. Praca z chorymi, a zwłaszcza dziećmi, mnie przyciąga i lubię to. Na co dzień przebywam z chorymi osobami. Dlatego myślę że ten kierunek w pełni pasuje do mnie.”

 

 Perspektywy zatrudnienia:

Terapeuta zajęciowy może podjąć zatrudnienie w:

 • placówkach rehabilitacji
 • szpitalach, sanatoriach
 • domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej
 • warsztatach terapii zajęciowej
 • klubach seniora, hospicjach
 • innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej

 DODATKOWE KURSY TEMATYCZNE:

 • Podstawy języka migowego – 45 godz.

 • Kurs niemieckiego dla opiekunów medycznych – 60 godz.

 

Wybierz szkołę dla siebie:

Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Pokrewne zawody:

Zobacz także

Szkoły policealne

Proponujemy w swojej ofercie kierunki z uprawnieniami szkół publicznych, czyli takie, na których można zdobyć państwowy dyplom technika oraz kierunki roczne, po których otrzymuje się dyplom ukończenia szkoły  policealnej.

Szkoły policealne Czytaj więcej

Liceum dla dorosłych

Chcesz podjąć naukę, by zdobyć wykształcenie średnie, które daje szansę rozwoju i możliwość kontynuacji nauki na studiach wyższych?

Liceum dla dorosłych Czytaj więcej

Projekty unijne EFS

Wybierz województwo, w którym mieszkasz i znajdź propozycję dla siebie.

Projekty unijne EFS Czytaj więcej


Godło RP