Rejestratorka/Sekretarka medyczna
liczba semestrów: 2
tryby: wieczorowy, weekendowy - sprawdź wybierając miasto

Pobierz informacje o kierunku

Z uwagi na to, że powstaje coraz więcej ośrodków medycznych, prywatnych gabinetów lekarskich i specjalistycznych klinik, zapotrzebowanie rynkowe na rejestratorki medyczne jest coraz większe. Jest to zawód o charakterze biurowym. Podejmując naukę w naszej szkole będziesz świetnie przygotowany do wykonywania tego zawodu! Oferujemy zajęcia w rejestracjach przychodni i szpitali (wybrane oddziały).

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • przyjmowanie zgłoszeń pacjentów

 • umawianie terminów świadczenia usług zdrowotnych

 • kierowanie pacjentów (klientów) do właściwych pracowników i placówek służby zdrowia oraz prowadzenie dokumentacji zdrowotnej osób objętych opieką

 • przyjmowanie przyniesionych przez pacjentów preparatów do badań, opisywanie ich i kierowanie do właściwych laboratoriów

 • wydawanie wyników badań, a także sporządzanie okresowych sprawozdań (miesięcznych, kwartalnych, rocznych) statystycznych i finansowych

 • gromadzenie, segregowanie i archiwizacja dokumentacji medycznej (karty zdrowia pacjentów, rejestry chorych, wyniki badań)

 • udzielanie informacji o świadczonych usługach medycznych, weryfikacja ubezpieczenia zdrowotnego pacjentów oraz informowanie ich o warunkach formalnych i finansowych udzielania świadczeń

 • prowadzenie ewidencji wykonywanych usług medycznych, wystawianie również faktur oraz przyjmowanie płatności 

 • współpraca z lekarzami i pielęgniarkami na terenie placówki, prowadzenie rejestru obecności poszczególnych członków personelu medycznego

Pakiet korzyści EDU BOX, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • własne podręczniki 
 • e-learning

 • dostęp do Office 365 
 • praktyczna nauka zawodu 
 • certyfikaty
 • referencje dla najlepszych
 • profesjonalnie wyposażone pracownie
 • wykwalifikowani nauczyciele-praktycy
 • biznesowi partnerzy edukacyjni 
 • elastyczne godziny zajęć
 • przyjazna atmosfera
 • szeroka oferta dodatkowych kursów i szkoleń
 • nauka w niewielkich grupach
 • wysoka jakość materiałów dydaktycznych
 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych - wysoka zdawalność 
 • zajęcia w rejestracjach przychodni i szpitali (wybrane oddziały)

Perspektywy zatrudnienia:

 • zakłady opieki zdrowotnej (klinika, szpital, oddział, przychodnia lekarska, przychodnia stomatologiczna, laboratorium)

 • praca w systemie jedno- lub dwuzmianowym

DODATKOWE KURSY TEMATYCZNE:

 • Język migowy – 45 godz.
 • Asertywność w pracy Rejestratorki medycznej (nowość w ofercie)
 • Komunikacja interpersonalna (nowość w ofercie)
 • Profesjonalna obsługa klienta (nowość w ofercie)

NASI PARTNERZY:

 • KAMSOFT – firma specjalizująca się w oprogramowaniu dla sektora usług medycznych i farmaceutycznych – słuchacze tego kierunku kształcą się na oprogramowaniu KS-Somed i KS-PPS.

 

Wybierz szkołę dla siebie:

Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Zobacz także

Szkoły policealne

Proponujemy w swojej ofercie kierunki z uprawnieniami szkół publicznych, czyli takie, na których można zdobyć państwowy dyplom technika oraz kierunki roczne, po których otrzymuje się dyplom ukończenia szkoły  policealnej.

Szkoły policealne Czytaj więcej

Liceum dla dorosłych

Chcesz podjąć naukę, by zdobyć wykształcenie średnie, które daje szansę rozwoju i możliwość kontynuacji nauki na studiach wyższych?

Liceum dla dorosłych Czytaj więcej

Projekty unijne EFS

Wybierz województwo, w którym mieszkasz i znajdź propozycję dla siebie.

Projekty unijne EFS Czytaj więcej


Godło RP