Kursy zawodowe

Kursy zawodowe

 

Technik organizacji reklamy

Kwalifikacja A26:
Sprzedaż produktów i usług reklamowych
liczba godzin: 462
liczba godzin e-learningu: 150
Oddziały: Kielce, Opole

Interesuje Cię reklama, stosowane w niej formy przekazu, wykorzystywane kreacje i ich skuteczne oddziaływanie na odbiorcę?

Chcesz wiedzieć, jak planować kampanie reklamowe by dotrzeć do odpowiedniej grupy docelowej i zainteresować ich swoim produktem?

Masz głowę pełną pomysłów i szukasz zawodu, który umożliwi Ci ich realizację? Zostań specjalistą ds. reklamy!

 Dlaczego Technik organizacji reklamy w TEB Edukacja?

 • To doskonała propozycja dla osób, które chcą się przekwalifikować zawodowo bądź zdobyć nowe umiejętności
 • Część godzin dydaktycznych realizowana jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - e-learningu
 • Profesjonalna kadra dydaktyczna dająca gwarancję bardzo dobrego przygotowania do zawodu
 • Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznie wyposażonych pracowniach
 • Praktyki zawodowe, które organizuje szkoła, odbywają się pod opieką profesjonalistów. 
 • Ukończeniu kursu z danej kwalifikacji umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin jest zewnętrzny i prowadzony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoby posiadające średnie wykształcenie po zdobyciu obydwu kwalifikacji oraz pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymają Państwowy dyplom Technika. Posiadając zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego istnieje także możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

 PO UKOŃCZENIU TEGO KIERUNKU BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A:

 • tworzyć przekazy reklamowe dla potrzeb różnych typów mediów
 • opracowywać oferty handlowe z zakresu sprzedaży usług reklamowych
 • tworzyć slogany reklamowe, a także scenariusze reklam radiowych i telewizyjnych
 • organizować konkursy, loterie, pokazy, degustacje w ramach promocji sprzedaży
 • pozyskiwać klientów i pośredniczyć w realizacji usług reklamowych
 • prowadzić rozmowy handlowe i negocjacje z potencjalnymi klientami
 • doradzać klientom przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych i zawierać z nimi umowy
 • posługiwać się różnymi rodzajami i technikami reklamy oraz public relations
 • organizować sesje zdjęciowe i filmowe na potrzeby reklamowe
 • tworzyć założenia projektów graficznych reklam
 • nadzorować prace przygotowania do druku i proces drukowania

 PONADTO:

 • posługiwać się językiem obcym
 • obsługiwać programy graficzne: CorelDraw, Photoshop oraz podstawowe programy użytkowe:Word, Excel
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

 PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • w agencjach reklamowych jako pracownik działu kreatywnego, account manager, art designer, copywriter, agent reklamowy
 • działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych
 • biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu
 • agencjach public relations
 • studiach graficznych
 • własnej firmie świadczącej usługi reklamowe

 To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • dobry wzrok i słuch
 • poczucie estetyki
 • odporność na stres
 • umiejętności plastyczne
 • kreatywność i myślenie abstrakcyjne
 • predyspozycje organizatorskie

 

Zapisz się online

Godło RP