TEB Szczecin

Technikum - Szczecin

 

POBIERZ PODANIE >>

POBIERZ HARMONOGRAM >>

 

Chcesz zapewnić sobie sukces na rynku pracy i zatrudnienie w intratnym zawodzie? Chcesz być postrzegany jak przyszłościowy kandydat do pracy? Wybierz technikum! Nasze technikum TEB Edukacja Oddział Szczecin to sprawdzona kombinacja praktycznej nauki zawodu z edukacją ogólnokształcącą. Zdobywasz nie tylko wiedzę z zakresu liceum potwierdzoną świadectwem maturalnym ale także dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe w wybranej przez Ciebie specjalizacji.

Absolwenci naszego technikum to osoby wykształceni fachowcy gotowi niezwłocznie podjąć pracę lub otworzyć własną działalność gospodarczą. Jednocześnie mają oni możliwość kontynuowania edukacji w postaci studiów, szkoleń podyplomowych, kursów.

Mając na względzie rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów na rynku, technikum w Szczecinie przygotowało dla swoich uczniów wiele rozwojowych kierunków, po ukończeniu których mogą liczyć na znalezienie dobrze płatnej pracy w zawodach takich jak technik informatyk, technik usług fryzjerskich, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej czy technik logistyk.

Po odpowiednim przeszkoleniu, po odbyciu szeregu praktyk i warsztatów, oraz po zdaniu egzaminu sprawdzającego praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania pracy w danym zawodzie wszyscy uczniowie otrzymują państwowy dyplom technika, który potwierdza ich umiejętności.

Przygotowanie do zawodu odbywa się w znacznym stopniu podczas zajęć praktycznych przy wykorzystaniu nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Nasze technikum w Szczecinie organizuje również szereg zajęć nadobowiązkowych – zawodowych, hobbystycznych oraz językowych, tym samym umożliwiając młodzieży poszerzanie kręgów zainteresowań oraz rozwój w innych kierunkach. Wszystko odbywa się pod fachowym okiem kadry praktyków, która nie tylko przekazuje uczniom swoją wiedzę w sposób interesujący i efektywny, ale także służy radą i pomocą.

 


Godło RP