TEB Radom

Technikum - Radom

 

POBIERZ PODANIE >>

POBIERZ HARMONOGRAM >>

 

Stawiając na kształcenie w technikum TEB Edukacja Radom, wybierasz możliwość nauki jednego z wielu atrakcyjnych i przyszłościowych zawodów jak technik obsługi turystycznej, technik ortopeda, technik weterynarii, technik informatyk czy technik spedytor. Każdy z zawodów podzielony jest na kilka kwalifikacji, część z nich wspólnych dla różnych profesji, co dodatkowo zwiększa ilość opcji i pozwala w łatwy i szybki sposób przekwalifikować się lub uzyskać parę specjalizacji naraz.

Po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz państwowy dyplom poświadczający pełne przygotowanie do pracy w zdobytym zawodzie. Ale średnia szkoła techniczna to nie tylko praktyczne kompetencje, to również edukacja ogólnokształcąca, na poziomie liceum, zapewniająca świadectwo maturalne.

Technikum w Radomiu wyposażone jest w nowoczesne pracownie oraz zaawansowany sprzęt, z którego uczniowie swobodnie korzystają przez cały czas trwania nauki. Nacisk na praktyczną naukę zawodu pozwala młodzieży skutecznie poznać tajniki wybranego fachu oraz opanować wszelkie związane z jego wykonywaniem umiejętności. W naszej szkole masz również możliwość zdobywania dodatkowej wiedzy na licznych zajęciach nadprogramowych, warsztatach językowych czy w ramach kół zainteresowań prowadzonych przez dobrych specjalistów z pasją.

Wybór technikum to przede wszystkim inwestycja w przyszłość, to gwarancja zatrudnienia, to pewność, że będziesz się liczyć na rynku pracy. Absolwenci naszej szkoły są bowiem bardzo cennymi, doskonale przygotowanymi do konkretnego zawodu pracownikami dodatkowo wyposażonymi także w szeroką wiedzę ogólną. 

 


Godło RP