TEB Nowy Sącz

Technikum - Nowy Sącz

 

POBIERZ PODANIE >>

POBIERZ HARMONOGRAM >>

 

Biorąc pod uwagę dzisiejsze bardzo wyśrubowane wymagania rynku pracy oraz zapotrzebowanie na specjalistów, technikum TEB Edukacja Oddział Nowy Sącz przygotowała dla swoich uczniów atrakcyjną ofertę kształcenia zawodowego na takich kierunkach, które dają konkretne perspektywy zawodowe i szanse zdobycie dobrej pracy. Decydując się na naukę w naszym technikum możesz uzyskać dyplom technika w specjalizacjach takich jak weterynaria, optyka, organizacja reklamy, informatyka i wielu innych.

Specyfika edukacji w technikum polega na tym, że obok nauki zawodu nasi uczniowie realizują program nauczania liceów ogólnokształcących oraz podchodzą do egzaminu maturalnego. Umożliwia  to uzyskanie wykształcenia średniego, a co za tym idzie, możliwości kontynuowania nauki na studiach. Zdobywanie danego zawodu w naszym technikum w Nowym Sączu podzielone jest na kilka kwalifikacji, często wspólnych dla różnych profesji, co daje uczniom jeszcze więcej opcji rozwoju zawodowego nie tylko w jednym kierunku.

Po czterech latach nauki oraz podejściu do egzaminu zawodowego uzyskasz państwowy dyplom, który będzie potwierdzał zdobyte umiejętności zawodowe dając prawo do pracy w wyuczonym fachu. W naszym technikum zatrudniamy najwyższej klasy pedagogów, pod których czujnym okiem zostaniesz kompleksowo przygotowany do wykonywania wybranego przez siebie zawodu.

Przystosowane do nauki zawodu nowoczesne pracownie oraz specjalistyczny sprzęt w kombinacji z dużą ilością warsztatów praktycznych przekłada się na solidne wykształcenie i konkurencyjność na krajowym i zagranicznym rynku pracy. Młodzi ludzie opuszczają mury naszej szkoły jako wykwalifikowani fachowcy z dyplomem technika i jednocześnie maturą, gotowi do podjęcia pracy w swojej specjalizacji lub kontynuowania edukacji na wyższej uczelni. Technikum w Nowym Sączu proponuje również szereg zajęć fakultatywnych, także językowych. Zapraszamy!

 


Godło RP