TEB Katowice

Technikum - Katowice

 

POBIERZ PODANIE >>

POBIERZ HARMONOGRAM >>

 

Nauka w technikum TEB Edukacja w Katowicach to sprawdzony sposób na zdobycie prawa do wykonywania przyszłościowego zawodu a także matury. Zarówno ci młodzi ludzie, którzy stawiają na wyuczenie się konkretnego fachu, jak i ci, którzy chcą kontynuować naukę, nie zamykając sobie drogi do studiowania na uczelni wyższej, docenią ofertę edukacyjną technikum w postaci jednoczesnego kształcenia ogólnego i zawodowego.

W technikum w Katowicach praktycznie przygotowujemy naszych uczniów do wielu ciekawych zawodów, gwarantujących dobrze płatne zatrudnienie, takich jak: technik informatyk (klasa patronacka Microsoft), fototechnik (klasa patronacka Canon), technik usług fryzjerskich (klasa patronacka Schwarzkopf Professional), technik weterynarii, technik organizacji reklamy z elementami grafiki komputerowej czy technik handlowiec specjalizacja: sprzedaż i marketing. Każdy z zawodów jest podzielony na kilka kwalifikacji, a po uzyskaniu wszystkich z nich uczeń uzyskuje państwowy dyplom technika i jest automatycznie przygotowany do podjęcia pracy w wybranym zawodzie. 

Warto dodać, że czteroletnia nauka w technikum w Katowicach kończy się oczywiście egzaminem maturalnym. Absolwenci naszego technikum to zatem nie tylko dyplomowani technicy  wyposażeni w umiejętności praktyczne, którzy doskonale poradzą sobie na rynku pracy, ale także przyszli studenci uniwersytetów.

Kadra nauczycielska w naszym technikum to specjaliści w swojej dziedzinie, potrafiący w sposób pasjonujący i efektywny przekazywać swoją wiedzę. Dbają oni o doskonałą atmosferę podczas nauki, zachęcają do brania udziału w zajęciach fakultatywnych i kołach zainteresowań. Potrafią także do każdego z nich podejść w sposób indywidualny. Nauka danego zawodu odbywa się w większości przez zdobywanie praktycznej wiedzy na dany temat. Pomagają w tym doskonale wyposażone pracownie i nowoczesny sprzęt, do którego każdy uczeń ma nieograniczony dostęp.

 


Godło RP