TEB Gniezno

Technikum - Gniezno

 

POBIERZ PODANIE >>

POBIERZ HARMONOGRAM >>

 

Technikum TEB Edukacja z Oddziałem w Gnieźnie to świetna propozycja edukacyjna skierowana do młodych ludzi chcących w ramach dalszego kształcenia postawić na zdobywanie zawodu a zarazem kontynuowanie kształcenia w szkole średniej tak, by otworzyć sobie drogę do jak największej ilości rozwiązań.

W technikum w Gnieźnie nasi uczniowie mogą wybrać naukę w jednym z przyszłościowych i ciekawych zawodów w takich  dziedzinach jak informatyka, optyka, organizacja reklamy, obsługa turystyczna. logistyka i innych. Po czteroletniej nauce, która kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie danego zawodu, absolwent otrzymuje państwowy dyplom technika. Dodatkowo nasi uczniowie zdają także egzamin maturalny, ponieważ program nauczania nie różni się w ogóle od toku kształcenia w liceach ogólnokształcących. Absolwent technikum to  maturzysta z prawem do wykonywania wybranego zawodu, a więc dwa w jednym.

W ramach nauki danego zawodu ponad połowę godzin lekcyjnych stanowią zajęcia praktyczne. Dzięki  nowoczesnym pomocom edukacyjnym, najnowszemu sprzętowi komputerowemu i indywidualnemu podejściu do każdego, uczniowie w sposób efektywny i przyjemny poznają tajniki danej profesji oraz rozwijają swoje zainteresowania. Nasi nauczyciele to wyselekcjonowani fachowcy w swoich dziedzinach, z zamiłowaniem do pracy z młodzieżą. Łączą umiejętność efektywnego przekazywania specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej, z przyjaznym nastawieniem i podejściem do każdego ucznia.

Wybór technikum to dobra inwestycja w przyszłość i karierę. Absolwenci naszej szkoły są specjalistami w pełni przygotowanymi do podjęcia pracy w wybranej przez siebie specjalizacji zawodowej. Wychowankowie technicznych szkół średnich to, z punktu widzenia zatrudniających, bardzo cenni  pracownicy.

 


Godło RP