Zapisz się i zdobądź 30% zniżki! Wpisz kod: URODZINY

Dowiedz się więcej
Szkolna Biblioteka Cyfrowa SBC
Wybierz miasto...
Sprawdź, czy w Twoim mieście znajdziesz zajęcia, na których Ci zależy Wybierz miasto

Jeśli jesteś absolwentem kierunku Opiekun medyczny, ta informacja jest dla Ciebie!

Ministerstwo Zdrowia realizuje obecnie projekt pt. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju”, który jest finansowany przez Unię Europejską ze środków EFS.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji opiekunów medycznych, poprzez realizację kursu kwalifikacyjnego, który umożliwi uzupełnienie wiedzy i umiejętności osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.

Udział w kursie jest bezpłatny!

Efektem tego będzie wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej o wykwalifikowaną kadrę medyczną, przygotowaną do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w okresie zagrożenia zdrowotnego, w tym również w sytuacjach zagrożenia epidemicznego lub epidemii, wywołanych przez inne czynniki chorobotwórcze.

Informację o projekcie, w tym programy kursów, zasady rekrutacji oraz regulamin rekrutacyjny dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Kto może skorzystać z udziału w projekcie?

Opiekunowie medyczni, którzy uzyskali kwalifikacje do wykonywania zawodu w toku kształcenia rozpoczętego przed 01.09.2021 r.

 

Dowiedz się więcej