Wyniki

Lista osób, które otrzymają nagrody zostanie opublikowana najpóźniej 14.05.2017 roku.

Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody na:

 

Nagrody zostaną dostarczone do oddziałów TEB Edukacja wybranych przez uczestników podczas wypełniania formularza konkursowego (pobierz >>), skąd będzie można je odebrać do dnia 19.05.2017r.

Po tym terminie nagroda nieodebrana pozostaje własnością Organizatora.


Godło RP