Zapisz się w czerwcu i ucz się za darmo!

Dowiedz się więcej
Szkolna Biblioteka Cyfrowa SBC
Wybierz miasto...
Sprawdź, czy w Twoim mieście znajdziesz zajęcia, na których Ci zależy Wybierz miasto

TEB Edukacja z certyfikatem SUS 2.0

Z sukcesem przeszliśmy audyt certyfikacyjny i otrzymaliśmy certyfikat SUS 2.0 potwierdzający standard zarządzania i świadczenia usług szkoleniowo-rozwojowych. Audyt przeprowadzony został przez DEKRA Certification, profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania.

Nowy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 został wypracowany przez branżowych ekspertów i wykorzystuje doświadczenie rynkowe i eksperckie całego środowiska z obszaru usług szkoleniowo-rozwojowych. Jest rozwinięciem standardu SUS znanego na polskim rynku edukacyjnym od 2011 roku, który został zastosowany w ponad 1000 organizacjach.

Standard koncentruje się na 4 obszarach:

  • Zarządzanie firmą
  • Sposób świadczenia usług
  • Kompetencje kadr
  • Organizacja i logistyka usług

SUS 2.0 określa wymagania wobec firm szkoleniowo-rozwojowych (prowadzących usługi szkoleniowe, coachingowe, doradcze, e-learningowe itp.) w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji oferowanych usług. Wyznacza standardy zarządzania firmami oraz kompetencjami osób odpowiedzialnych za realizację usług.

SUS 2.0 spełnia wymagania systemu zapewnienia jakości dla firm szkoleniowo-rozwojowych, które są zainteresowane wpisem do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) (dawniej Rejestr Usług Rozwojowych - RUR) i świadczeniem usług dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych.