Zapisz się i zdobądź 30% zniżki! Wpisz kod: URODZINY

Dowiedz się więcej
Szkolna Biblioteka Cyfrowa SBC
Wybierz miasto...
Sprawdź, czy w Twoim mieście znajdziesz zajęcia, na których Ci zależy Wybierz miasto

Jeśli jesteś absolwentem kierunku Technik elektroradiolog, ta informacja jest dla Ciebie!

Ministerstwo Zdrowia realizuje obecnie projekt pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”, który jest finansowany przez Unię Europejską ze środków EFS.

Celem projektu jest przeprowadzenie szkoleń poszerzających wiedze i umiejętności z zakresu czynności wykonywanych u pacjenta z podejrzeniem choroby zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID-19, w trakcie choroby oraz po jej przebyciu.

Udział w kursie jest bezpłatny!

Szkolenie zwiększy kompetencje osób wykonujących zawody medyczne w zakresie właściwego postępowania na polu profilaktycznym, diagnostycznym i leczniczym oraz sanitarno-epidemiologicznym, w tym niezbędnych z punktu widzenia diagnostyki chorób zakaźnych, w szczególności COVID-19 oraz walki z przebiegiem i skutkami epidemii.

Informację o projekcie, w tym programy kursów, zasady rekrutacji oraz regulamin rekrutacyjny dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Dowiedz się więcej