Regulamin

REGULAMIN PROMOCJI BON PROMOCYJNY

 

W Szkołach Policealnych i Liceach dla Dorosłych TEB Edukacja wprowadza się następujące promocje  przysługujące osobom zapisującym się do w/w szkół i pokazującym (przy zapisie) bon (załącznik nr 1) w okresie 14.10.2014 - 17.10.2014 r.

 1. Promocje:

  TERMINY

  PROMOCJE

   

  Kierunki płatne
  z uprawnieniami

  Pozostałe kierunki w SP

  od 14 września
  do 17 września

  Rabat w czesnym 100 zł

  karta Empik -100 zł

  1. Uczestnikami promocji mogą być osoby pełnoletnie, które zapiszą się na dowolny kierunek
   w szkole policealnej TEB Edukacja w trakcie trwania niniejszej promocji i podejmą kształcenie od semestru zimowego (wrzesień 2014) w wybranym Oddziale TEB Edukacja.
  2. Karta Empik – oznacza kod o wartości 100 zł na zakupy w sklepie internetowym empik.com
  3. Zasady przyznawania nagród:
   • Promocja „karta Empik 100 zł” oznacza, że słuchaczom / uczniom zapisującym się i pokazujący (przy zapisie) bon w terminie od 14 października do 17 października w szkołach policealnych na pozostałe kierunki (oprócz w/w kierunków płatnych, z uprawnieniami) oraz do liceum dla dorosłych przysługuje kod zniżkowy o wartości 100zł do sklepu internetowego empik.com.
    Nagrody  zostaną wydane słuchaczom / uczniom w pierwszym miesiącu drugiego semestru nauki.
    Słuchacze szkół policealnych kierunków bez uprawnień, aby otrzymać nagrodę nie mogą zalegać z zapłatą czesnego za w/w semestr.
    Jeden słuchacz / uczeń może skorzystać z Promocji tylko jeden raz. W przypadku zapisu na więcej niż jeden kierunek w trakcie trwania promocji, Uczestnik Promocji ma prawo do otrzymania nagrody tylko jeden raz.
   • Promocja „Rabat w czesnym 100 zł” oznacza, że słuchaczom zapisującym i pokazującym (przy zapisie) bon w terminie od 14 października do 17 października w szkołach policealnych na kierunki płatne, z uprawnieniami przysługuje zniżka w wysokości 100 zł w ostatniej racie pierwszego semestru i/lub pierwszej racie drugiego semestru.
    Jeden słuchacz / uczeń może skorzystać z Promocji tylko jeden raz. W przypadku zapisu na więcej niż jeden kierunek w trakcie trwania promocji, Uczestnik Promocji ma prawo do otrzymania nagrody tylko jeden raz.
   • W przypadku zaistnienia konieczności opodatkowania nagrody, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie wydawania nagrody, obdarowany zobowiązany jest dostarczyć niezbędne dane do wystawienia odpowiednich dokumentów podatkowych.
   • Nagrody rzeczowe będą do odbioru tylko w Sekretariatach Oddziałów TEB Edukacja, gdzie zapisali się Uczestnicy Promocji.
   • Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani na ekwiwalent pieniężny.

Godło RP