Gimnazjum

Warunki rekrutacji

 • Naukę w gimnazjum TEB Edukacja może rozpocząć absolwent szkoły podstawowej.
 • Rekrutację przeprowadza się bez egzaminów wstępnych.
 • O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń oraz rozmowa kwalifikacyjna 
  przeprowadzona przez Dyrektora szkoły z kandydatem i rodzicami/opiekunami.
 • Liczba miejsc w każdej klasie jest ograniczona - szybsze złożenie kompletu dokumentów 
  to większa pewność na rozpoczęcie nauki w naszej szkole.
 • Wymagane dokumenty składa uczeń z rodzicem (opiekunem prawnym) w sekretariacie szkoły.

Wymagane dokumenty przy zapisie do szkoły:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku szkoły)
 • zestawienie ocen z przedmiotów i zachowania za I semestr VI klasy

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • oryginał zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu szóstoklasisty
 • kartę zdrowia ucznia
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania: 

harmonogram rekrutacji
podanie o przyjęcie do szkoły


Godło RP