Partnerzy

Powrót do listy

Współpracujemy z najlepszymi  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych słuchaczy nawiązujemy kontakty z międzynarodowymi firmami oraz instytucjami z różnych dziedzin i branż - farmacji, stomatologii, informatyki, kosmetyki i fryzjerstwa.

Nasi partnerzy wspierają proces kształcenia nie tylko przez udostępnienie naszym słuchaczom udziału w prelekcjach tematycznych, ale także przez najlepsze materiały dydaktyczne, programy, sprzęt i profesjonalne kosmetyki do zajęć.

Umożliwiamy również naszym słuchaczom zdobycie dodatkowych, cenionych przez pracodawców, kwalifikacji z informatyki, kosmetyki, fryzjerstwa, języków obcych czy stomatologii.

Współpraca partnerska ma bezpośrednie przełożenie na organizację nauki w szkołach policealnych TEB Edukacja, proces kształcenia, a przede wszystkim doświadczenie zawodowe naszych słuchaczy.

Kończąc naukę mogą oni nie tylko uzyskać dyplom technika lub dyplom ukończenia szkoły, ale także certyfikat wystawiany przez znaną na całym świecie instytucję, będący obiektywnym poświadczeniem kwalifikacji absolwenta.


Godło RP