Partnerzy

Powrót do listy

Microsoft  

TEB Edukacja należy do programu Microsoft - IT Academy Lokalna.

W ramach programu wykładowcy TEB Edukacja korzystając z technologii Microsoft mogą przeprowadzać dla słuchaczy kierunków technik informatyk, technik cyfrowych procesów graficznych i grafika komputerowa kursy z następującej tematyki:

 • ITA-101 Bazy Danych
 • ITA-102 Hurtownie Danych
 • ITA-103 Aplikacje Internetowe
 • ITA-104 Wprowadzenie do Programowania
 • ITA-105 Programowanie Obiektowe
 • ITA-106 Grafika i Multimedia 3D XNA
 • ITA-107 Systemy Operacyjne
 • ITA-108 Technologie Sieciowe
 • ITA-109 Dynamics AX
 • ITA-110 Grafika i multimedia 2D Silverlight
 • ITA-111 Programowanie zespołowe
 • ITA-112 Wprowadzenie do Cloud Computing

Celem prowadzonych zajęć jest nauczenie słuchaczy rozwiązywania problemów biznesowych w konkretnej technologii. Słuchacze otrzymują bezpłatnie certyfikaty Microsoft poświadczające zdobycie wiedzy z danego kursu.

TEB Edukacja bierze udział w programie licencyjnym Dream Spark Premium, dzięki któremu Szkoły Policealne TEB Edukacja mają dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft.

Dzięki temu słuchacze i pracownicy dydaktyczni kierunków informatycznych będą mogli wykorzystać bezpłatnie najnowsze oprogramowanie zarówno na uczelni, jak i w domu.

Oprogramowanie dostępne w ramach programu Dream Spark Premium:

 • systemy operacyjne (m. in. Windows XP, Windows Vista, Windows 7),
 • serwery (m. in. SQL Server, Windows Server, BizTalk Server),
 • narzędzia do tworzenia oprogramowania (m.in. Visual Studio, Microsoft Expression),
 • aplikacje (m.in. Access, Project, Visio),
 • wersje testowe produktów.

Współpraca z partnerami edukacyjnymi może być zróżnicowana regionalnie. O szczegółową ofertę proponowanych certyfikatów proszę pytać w Oddziałach TEB Edukacja.


Godło RP

Nasi partnerzy