Dobre wykształcenie może dziś okazać się przepustką do świetnej pracy, pod warunkiem jednak, że idzie ono w parze z doświadczeniem zawodowym. Właśnie dlatego warto naukę łączyć z pracą, a o dobry fach postarać się możliwie najwcześniej. Takie możliwości stwarza nauka w technikum. Uczniowie nie tylko przygotowują się w nim do egzaminów maturalnych, które umożliwią podjęcie nauki na studiach wyższych, ale również i mają zapewnione zajęcia, które pozwolą zdobyć im konkretny zawód. Technikum TEB Edukacja w Częstochowie daje możliwość nauki na różnych kierunkach, kształci przyszłych techników usług fryzjerskich, obsługi turystycznej, organizacji reklamy, informatyków, logistyków oraz techników weterynarii i architektury krajobrazu.

Nauka w TEB Edukacja trwa przez 8 semestrów, zajęcia odbywają się w trybie dziennym, a uczniowie mają zapewnioną w programie nauczania wystarczającą ilość zajęć typowo praktycznych, żeby mogli zgłębić tajniki wybranego zawodu. TEB Edukacja starannie dobiera kadrę pedagogiczną, lekcje prowadzą fachowcy i zarazem pasjonaci, którzy potrafią zachęcić swoich podopiecznych do pracy w danym zawodzie. Obalają tym samym mit, że nauka, a później praca zarobkowa, są jedynie przykrym obowiązkiem. Przeciwnie – starannie zarysowana ścieżka zawodowa i nauka w TEB Edukacja mogą okazać się pierwszym krokiem do kariery i zawodowej satysfakcji.

Wybierz szkołę dla siebie:


Godło RP