Technik weterynarii
liczba semestrów: 4
tryb - sprawdź wybierając miasto
Oddziały:

Pobierz informacje o kierunku


Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.12.2018 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego zakłada wycofanie ze Szkół policealnych zawodu Technik weterynarii.


TECHNIK WETERYNARII wykonuje czynności techniczne podczas weterynaryjnych zabiegów leczniczych i chirurgicznych oraz dotyczących badania zwierząt rzeźnych i mięsa. Współpracuje z lekarzem weterynarii, wykonuje również czynności laboratoryjne.

 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • określanie prawidłowej i nieprawidłowej budowy oraz czynności organizmów zwierzęcych
 • zapobieganie chorobom zwierząt oraz ocenianie stanu higienicznego i zagrożenia zdrowia zwierząt
 • wykonywanie zabiegów sanitarno-weterynaryjnych oraz zabiegów unasieniania zwierząt
 • pełnienie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produkcją, składowaniem, transportem i obrotem artykułami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego
 • badanie zwierząt rzeźnych i mięsa
 • wykonywanie podstawowych badań analitycznych tkanek i płynów ustrojowych zwierząt oraz środków spożywczych i produktów pochodzenia zwierzęcego na potrzeby diagnostyki oraz nadzoru sanitarno-weterynaryjnego
 • określanie zagrożenia wynikającego z kontaktu ze zwierzętami chorymi;
 • poskramianie, unieruchamianie i kładzenie zwierząt oraz przygotowywanie pola operacyjnego
 • asystowanie przy zabiegach weterynaryjnych i chirurgicznych oraz przy sekcji
 • pielęgnowanie zwierząt przed i po zabiegach chirurgicznych
 • zakładanie opatrunków, wykonywanie zleconych wstrzykiwań podskórnych i domięśniowych oraz udzielanie zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 • przeprowadzanie korekcji racic, kopyt i rogów
 • przeprowadzanie szczepień, odrobaczania i oprysków zwierząt;
 • przeprowadzanie zabiegów unasieniania zwierząt, z zapewnieniem właściwych warunków zoohigienicznych
 • prowadzenie akcji odkażania zagród, placów spędowych, środków przewozu itp.
 • prowadzenie instruktażu w zakresie biologicznego odkażenia nawozu, żywienia zwierząt i higieny produkcji zwierzęcej
 • mycie, wyjaławianie, konserwacja narzędzi i sprzętu weterynaryjnego
 • prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem weterynaryjnym (książki zabiegów, badań diagnostycznych, kart klinicznych zwierząt) i unasienianiem

 TEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • referencje dla najlepszych absolwentów
 • co najmniej 50% zajęć praktycznych
 • profesjonalnie wyposażone pracownie
 • nauczyciele-praktycy
 • przyjazna atmosfera
 • naukę można łączyć ze studiami i pracą

 Perspektywy zatrudnienia:

 • gabinety, lecznice, przychodnie weterynaryjne
 • gospodarstwa rolne
 • ogrody zoologiczne, schroniska
 • fermy przemysłowe
 • organy inspekcji weterynaryjnej

 

Sprawdź kierunki w swoim mieście:

Kierunki bezpłatne: Kierunki płatne:
Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Godło RP

Czy chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

>>