Technik BHP
liczba semestrów: 3
tryby: dzienny, weekendowy - sprawdź wybierając miasto

Pobierz informacje o kierunku

 

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące BHP w zakładzie oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń; bada przyczyny wypadków w pracy oraz prowadzi ich rejestr; odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona; współpracuje ze służbą zdrowia w zakresie badań oraz profilaktyki zdrowotnej pracowników, ze służbą pracowniczą, związkami zawodowymi, społeczną inspekcją pracy oraz innymi komórkami wewnętrznymi zakładu w sprawach BHP; prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • przeprowadzanie kontroli w zakładzie pracy pod względem przestrzegania zasad i przepisów BHP
 • sporządzanie okresowych analiz warunków BHP 
 • stwierdzanie występujących zagrożeń w zakładzie pracy 
 • przygotowywanie wniosków dotyczących poprawy stanu BHP w analizowanych przedsiębiorstwach
 • doradzanie w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej 
 • opracowywanie planów modernizacji zakładu pracy dotyczących rozwiązań BHP
 • doradzanie i opracowywania wewnętrznych zarządzeń, instrukcji i regulaminów dotyczących BHP
 • badanie przyczyn wypadków w pracy
 • prowadzenie rejestru dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac

 TEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • referencje dla najlepszych absolwentów
 • nauczyciele-praktycy
 • przyjazna atmosfera
 • naukę można łączyć ze studiami i pracą
 • 20 lat doświadczenia i ponad 100 000 absolwentów
 • oferta dodatkowych kursów zawodowych

 Perspektywy zatrudnienia:

 • małe i średnie przedsiębiorstwa jako pracownik ds. BHP
 • firmy zajmujące się organizacją szkoleń z zakresu BHP

 DODATKOWE KURSY TEMATYCZNE:

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna (6 godz.)
 • Przygotowanie pedagogiczno-dydaktyczne dla BHP (60 godz.)

nauka za 0 zł

 

Sprawdź kierunki w swoim mieście:

Kierunki bezpłatne: Kierunki płatne:
Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Godło RP

Czy chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

>>