Ortoptystka - rehabilitacja wzroku (EFS)
liczba semestrów: 4
tryb weekendowy - sprawdź wybierając miasto
Oddział: Bielsko-Biała

Ortoptystka wykonuje oraz asystuje w wielu badaniach okulistycznych dotyczących: utraty widzenia, np. niedowidzenie, zmiany patologiczne, zaburzenia gałkoruchowe (np. zez), diagnozy chorób narządu wzroku (np. jaskra, zaćma, AMD), doboru korekcji wady (np. okulary, soczewki kontaktowe).

Ortoptystka opracowuje indywidualne zestawy ćwiczeń ortoptycznych, prowadzi rehabilitację narządu wzroku, a także ściśle współpracuje z lekarzem okulistą.

Praca ortoptystki wymaga dużej odpowiedzialności oraz umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych w różnych grupach wiekowych. Potrzeby kształcenia w zawodzie Ortoptystka stale rosną, gdyż istnieje ciągłe zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę w zakresie ochrony narządu wzroku.

 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • korzystanie z wiedzy z dziedziny nauk medycznych i humanistycznych
 • charakteryzowanie rozwoju psychomotorycznego pacjenta w różnych okresach życia
 • objaśnianie przyczyny powstawania zeza, rozróżnianie rodzajów zeza i niedowidzenia, omawianie leczenia zachowawczego i operacyjnego zeza
 • wyjaśnianie przyczyn, przebiegu klinicznego i leczenie podstawowych chorób narządu wzroku
 • różnicowanie badań ortoptycznych i wybranych okulistycznych
 • wykonywanie badań ortoptycznych i okulistycznych niezbędnych w pracy ortoptystki
 • stosowanie ćwiczeń ortoptycznych w niedowidzeniu oraz w zaburzeniach funkcji obuocznego widzenia
 • modyfikowanie ćwiczeń w zależności od stanu i możliwości pacjenta
 • dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych
 • obserwowanie reakcji pacjenta na stosowane zabiegi
 • edukowanie dzieci i rodziców w zakresie wykonywania ćwiczeń ortoptycznych
 • współpraca z zespołem terapeutycznym
 • stosowanie profilaktyki okulistycznej i różnych form promocji zdrowia
 • korzystanie z wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w komuni-kowaniu się z pacjentem dorosłym, dzieckiem i jego rodziną
 • udzielanie pierwszej pomocy

 Pakiet korzyści EDU BOX, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • własne e-podręczniki 
 • e-learning

 • dostęp do Office 365 w chmurze
 • praktyczna nauka zawodu 
 • certyfikaty
 • referencje dla najlepszych
 • profesjonalnie wyposażone pracownie
 • wykwalifikowani nauczyciele-praktycy
 • biznesowi partnerzy edukacyjni 
 • elastyczne godziny zajęć
 • przyjazna atmosfera
 • szeroka oferta dodatkowych kursów i szkoleń
 • nauka w niewielkich grupach
 • wysoka jakość materiałów dydaktycznych
 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych - wysoka zdawalność 

 Perspektywy zatrudnienia:

 • przychodnie leczenia zeza
 • gabinety ortoptyczne, gabinety pleoptyczne 
 • oddziały okulistyczne szpitala, sanatoria leczenia zeza i niedowidzenia 
 • w przedszkolach dla dzieci niedowidzących i zezujących
 • specjalistyczne oddziały leczenia zeza

 DODATKOWE KURSY TEMATYCZNE

 • Język migowy - 45 godz.

 

Wybierz szkołę dla siebie:

Kierunki bezpłatne: Kierunki płatne:
Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Zobacz także

Szkoły medyczne

Szkoły policealne TEB Edukacja wychodzą naprzeciw temu zapotrzebowaniu, proponując kształcenie w kilkunastu zawodach związanych ze zdrowiem.

Szkoły medyczne Czytaj więcej

Liceum dla dorosłych

Chcesz podjąć naukę, by zdobyć wykształcenie średnie, które daje szansę rozwoju i możliwość kontynuacji nauki na studiach wyższych?

Liceum dla dorosłych Czytaj więcej


Godło RP