Asystent rodziny
liczba semestrów: 2
tryb weekendowy - sprawdź wybierając miasto

Pobierz informacje o kierunku


Asystent rodziny ma za zadanie okresowo wspierać rodzinę, z którą pracuje, aby ta w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Indywidualna pomoc służy rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny, osiąganiu wyznaczonych przez nich celów, wzbudzaniu w nich wiary we własne możliwości oraz motywowaniu do podejmowania działań, do tej pory uznawanych za niemożliwe. Działania asystenta zmierzają do usamodzielnienia rodziny i pozostawienia lub powrotu dzieci do rodziców.

 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną

 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego

 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych i psychologicznych

 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi

 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej oraz motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin

 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną

 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny

 • sporządzanie opinii o rodzinie i jej członkach

 Perspektywy zatrudnienia:

 • ośrodki pomocy społecznej

 • podmioty, którym gmina zleciła prowadzenie pracy z rodziną

  ABSOLWENT OTRZYMUJE:

 • Dokument o ukończeniu kursu na druku Ministra Edukacji Narodowej 

 • Dyplom TEB Edukacja

 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania

 • Referencje zawodowe dla najlepszych

 TEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • Własne e-podręczniki

 • Dostęp do Office 365 w chmurze

 • Dodatkowe certyfikaty wydawane w trakcie nauki

 • Dostęp do szerokiej gamy kursów e-learningowych

 • Wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć

 • Nowoczesny sprzęt do nauki zawodu

 • Programy nauczania tworzone przez praktyków

 DODATKOWE KURSY TEMATYCZNE

 • Kurs mediacji – 60 h

 • Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach – 90 h

 

Sprawdź kierunki w swoim mieście:

Kierunki bezpłatne: Kierunki płatne:
Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Godło RP

Czy chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

>>