Asystent rodziny
liczba semestrów: 2
tryb weekendowy - sprawdź cenę wybierając miasto
Oddział: Wałbrzych

Pobierz informacje o kierunku


Asystent rodziny ma za zadanie okresowo wspierać rodzinę, z którą pracuje, aby ta w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Indywidualna pomoc służy rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny, osiąganiu wyznaczonych przez nich celów, wzbudzaniu w nich wiary we własne możliwości oraz motywowaniu do podejmowania działań, do tej pory uznawanych za niemożliwe. Działania asystenta zmierzają do usamodzielnienia rodziny i pozostawienia lub powrotu dzieci do rodziców.

 PRZEDMIOTY

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną

 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego

 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych i psychologicznych

 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi

 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej oraz motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin

 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną

 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny

 • sporządzanie opinii o rodzinie i jej członkach

 Perspektywy zatrudnienia:

 • ośrodki pomocy społecznej

 • podmioty, którym gmina zleciła prowadzenie pracy z rodziną

  ABSOLWENT OTRZYMUJE:

 • Dokument o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej 

 • Dyplom TEB Edukacja

 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania

 • Referencje zawodowe dla najlepszych

 TEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • Podstawy pedagogiki
 • Umiejętności interpersonalne w pracy asystenta rodziny
 • Wiedza o rodzinie
 • Praca z rodziną
 • Metodyka pracy asystenta rodziny
 • Rodzina w środowisku
 • Elementy ekonomii i organizacji życia rodzinnego
 • Zdrowie i higiena w rodzinie
 • Praktyki asystenta rodziny
 • Podstawy prawne działalności zawodowej asystenta rodziny - wybrane zagadnienia prawne


 DODATKOWE KURSY TEMATYCZNE

 • Kurs mediacji – 60 h

 • Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach – 90 h

 

Sprawdź kierunki w swoim mieście:

Kierunki bezpłatne: Kierunki płatne:
Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Godło RP

Czy chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

>>