Technik sterylizacji medycznej
liczba semestrów: 2
tryby: dzienny, wieczorowy, weekendowy - sprawdź wybierając miasto

Pobierz informacje o kierunku


Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Przeprowadza i dokumentuje procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej po zakwalifikowaniu sprzętu i wyrobów medycznych używanych do diagnozowania i leczenia.

 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji sprzętu, którego efektem jest wyrób bezpieczny w użyciu

 • prowadzenie działalności marketingowej, ocenianie i analizowanie rynku w celu określenia popytu na surowce farmaceutyczne, kosmetyki i sprzęt medyczny

 • znajomość rodzajów obłożeń, opakowań używanych do zapakowania narzędzi do sterylizacji oraz rodzajów środków dezynfekcyjnych.

 • prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji

 • przeprowadzanie kontroli procesów dekontaminacji

 • samodzielne wykonywanie procesu dekontaminacji - wieloetapowego przygotowania

 • przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń

 Pakiet korzyści EDU BOX, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • własne podręczniki

 • e-learning

 • Office 365

 • praktyczna nauka zawodu

 • wykwalifikowani nauczyciele-praktycy  

 • certyfikaty i referencje

 • dobrze wyposażone pracownie

 • przyjazna atmosfera

 • w ramach zajęć przygotowujemy słuchaczy do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do pracy przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych tzw. świadectwa kwalifikacyjnego typu E

 Perspektywy zatrudnienia:

 • publiczne, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, m.in. szpitale, w tym centralne sterylizatornie, pracownie endoskopowe, podręczne sterylizatornie na bloku operacyjnym

 • gabinety kosmetyczne

 • prywatne gabinety stomatologiczne

 • zakłady produkcji sterylnych wyrobów medycznych

 NASI PARTNERZY:

 • Ecolab –  światowy lider w dziedzinie profesjonalnego utrzymywania higieny. W TEB Edukacja przeprowadza szkolenia dla słuchaczy.

 

Wybierz szkołę dla siebie:

Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Pokrewne zawody:

Zobacz także

Szkoły policealne

Proponujemy w swojej ofercie kierunki z uprawnieniami szkół publicznych, czyli takie, na których można zdobyć państwowy dyplom technika oraz kierunki roczne, po których otrzymuje się dyplom ukończenia szkoły  policealnej.

Szkoły policealne Czytaj więcej

Liceum dla dorosłych

Chcesz podjąć naukę, by zdobyć wykształcenie średnie, które daje szansę rozwoju i możliwość kontynuacji nauki na studiach wyższych?

Liceum dla dorosłych Czytaj więcej

Projekty unijne EFS

Wybierz województwo, w którym mieszkasz i znajdź propozycję dla siebie.

Projekty unijne EFS Czytaj więcej


Godło RP