Technik farmaceutyczny
liczba semestrów: 5
tryby: dzienny, weekendowy - sprawdź wybierając miasto

Pobierz informacje o kierunku

NOWY NABÓR 2019 !!!

TECHNIK FARMACEUTYCZNY zajmuje się obsługą pacjentów w aptekach i punktach aptecznych. Dodatkowo dzięki zdobytej wiedzy z zakresu produkcji, analizy oraz kontroli leków może pracować przy produkcji leków, a także w hurtowniach farmaceutycznych. Warto kształcić się w tym zawodzie, ponieważ technik farmaceutyczny ma szerokie perspektywy zatrudnienia zarówno w branży farmaceutycznej, jak i w przemyśle zielarskim i chemicznym. 

 PRZEDMIOTY

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Podstawy fizjologii i patofizjologii
 • Technologia postaci leków
 • Analiza leków
 • Farmakognozja
 • Farmakologia                                                   
 • Technika sporządzania leków
 • Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • Badania tożsamości surowców naturalnych
 • Świadczenia farmaceutyczne
 • Wiedza o wyrobach medycznych, suplementach diety i kosmetykach

 

  ABSOLWENT OTRZYMUJE:


 • Świadectwo ukończenia szkoły

 • Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik farmaceutyczny wydane przez OKE

 • EUROPASS - suplement dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w języku angielskim wydane przez OKE

 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania

 • Certyfikat KS-AOW firmy KAMSOFT S.A.

 • Certyfikat Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Referencje zawodowe dla najlepszych

 
 

 Pakiet korzyści EDU BOX, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • własne podręczniki 
 • e-learning

 • dostęp do Office 365 
 • praktyczna nauka zawodu 
 • biznesowi partnerzy edukacyjni, certyfikaty
 • referencje dla najlepszych
 • profesjonalnie wyposażone pracownie
 • wykwalifikowani nauczyciele-praktycy
 • elastyczne godziny zajęć, przyjazna atmosfera
 • szeroka oferta dodatkowych kursów i szkoleń
 • nauka w niewielkich grupach
 • wysoka jakość materiałów dydaktycznych
 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych - wysoka zdawalność 

 

Monika Głuszyk - słuchaczka na kierunku Technik farmaceutyczny w Olsztynie


Wybrałam TEB Edukacja, ponieważ, gdy zdecydowałam się na naukę w szkole policealnej, przeglądałam oferty wielu szkół i TEB wydał się najlepiej zorganizowany i miał najciekawsze kierunki.

 

 Perspektywy zatrudnienia:

 • apteki ogólnodostępne, apteki szpitalne i apteki zakładowe
 • punkty apteczne, hurtownie farmaceutyczne 
 • zakłady przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, zielarskiego
 • laboratoria chemiczne przemysłu chemicznego, zielarskiego i spożywczego
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne, inspekcje farmaceutyczne

 NASI PARTNERZY:

 • Kamsoft – producent polskiego oprogramowania dla sektora usług medycznych i farmaceutycznych. Słuchacze TEB Edukacja kształcą się na oprogramowaniu KS-AOW.

 

 

Sprawdź kierunki w swoim mieście:

Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Kierunki, które również Cię zainteresują:


Godło RP

Czy chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

>>