Technik elektroradiolog
liczba semestrów: 5
tryby: dzienny, weekendowy - sprawdź wybierając miasto

Pobierz informacje o kierunku


Technik elektroradiolog w TEB Edukacja

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG pracuje w placówkach opieki zdrowotnej i świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Zajmuje się wykonywaniem badań obrazowych i elektromedycznych.

W swojej pracy korzysta z wiedzy dotyczącej metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki. Jest też osobą bardzo często współpracującą w zespole (np. podczas radioterapii), z lekarzem (diagnostyka obrazowa), czy też pracującą samodzielnie podczas wykonywania zleceń lekarskich (radiodiagnostyka, diagnostyka elektromedyczna).

Ciągły rozwój techniki, medycyny i kolejne odkrycia naukowe z zakresu fizyki, stawia dla technika elektroradiologa szerokie możliwości zatrudnienia, czyniąc ten zawód niezmiernie atrakcyjnym na rynku pracy. 

 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • Obsługa aparatury elektromedycznej

 • Wykonywanie badań i zabiegów oraz przestrzeganie procedur z zakresu diagnostyki obrazowej (rentgenografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, radiologia naczyniowa, diagnostyka izotopowa, ultrasonografia, densytometria)

 • Wykonywanie badań i zabiegów oraz przestrzeganie procedur z zakresu diagnostyki elektromedycznej (elektrokardiografia, lektroencefalografia, elektromiografia, audiometria, spirometria)

 • Prowadzenie radioterapii zlecanej przez lekarza Współpraca przy archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych i ich obróbce

  TYLKO W TEB EDUKACJA!

 • Certyfikat z pierwszej pomocy przedmedycznej – GRATIS!

  ABSOLWENT OTRZYMUJE:

 • Świadectwo ukończenia szkoły

 • Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik elektroradiolog

 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania

 • Referencje zawodowe dla najlepszych

 TEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • Własne, profesjonalnie wyposażone pracownie

 • Nowoczesny sprzęt i wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć

 • Nauczyciele - praktycy

 • Dodatkowe bezpłatne certyfikaty

 • Dostęp do szerokiej gamy kursów e-learningowych

 • Dostęp do Office 365 w chmurze

 • Własne e-podręczniki

 • Programy nauczania tworzone przez praktyków

 Perspektywy zatrudnienia:

 • Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w pracowniach:
  - rentgenowskiej (RTG), tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (MR)
  - angiografii, radiologii interwencyjnej, elektrokardiografii, prób wysiłkowych, badań holterowskich
  - echokardiografii, spirometrii, densytometrii, audiometrii
  - hemodynamiki, kardioangiografii
  - elektrofizjologii, elektroterapii serca i kontroli rozruszników

 • Sale operacyjne kardiochirurgii i ortopedii

 • Szpitalne oddziały ratunkowe

 • Oddziały intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji

 • Zakłady radioterapii, medycyny nuklearnej, teleradiologii i brachyterapii

 • Kliniki weterynaryjne

 

Wybierz szkołę dla siebie:

Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Pokrewne zawody:

Zobacz także

Szkoły policealne

Proponujemy w swojej ofercie kierunki z uprawnieniami szkół publicznych, czyli takie, na których można zdobyć państwowy dyplom technika oraz kierunki roczne, po których otrzymuje się dyplom ukończenia szkoły  policealnej.

Szkoły policealne Czytaj więcej

Liceum dla dorosłych

Chcesz podjąć naukę, by zdobyć wykształcenie średnie, które daje szansę rozwoju i możliwość kontynuacji nauki na studiach wyższych?

Liceum dla dorosłych Czytaj więcej


Godło RP

Nasi partnerzy

Czy chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

>>