Technik elektroradiolog
liczba semestrów: 5
tryby: dzienny, wieczorowy, weekendowy - sprawdź wybierając miasto

Pobierz informacje o kierunku


Technik elektroradiolog w TEB Edukacja

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG pracuje w placówkach opieki zdrowotnej i świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Zajmuje się wykonywaniem badań obrazowych i elektromedycznych.

W swojej pracy korzysta z wiedzy dotyczącej metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki. Jest też osobą bardzo często współpracującą w zespole (np. podczas radioterapii), z lekarzem (diagnostyka obrazowa), czy też pracującą samodzielnie podczas wykonywania zleceń lekarskich (radiodiagnostyka, diagnostyka elektromedyczna).

Ciągły rozwój techniki, medycyny i kolejne odkrycia naukowe z zakresu fizyki, stawia dla technika elektroradiologa szerokie możliwości zatrudnienia, czyniąc ten zawód niezmiernie atrakcyjnym na rynku pracy. 

 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • Obsługa aparatury elektromedycznej

 • Wykonywanie badań i zabiegów oraz przestrzeganie procedur z zakresu diagnostyki obrazowej (rentgenografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, radiologia naczyniowa, diagnostyka izotopowa, ultrasonografia, densytometria)

 • Wykonywanie badań i zabiegów oraz przestrzeganie procedur z zakresu diagnostyki elektromedycznej (elektrokardiografia, lektroencefalografia, elektromiografia, audiometria, spirometria)

 • Prowadzenie radioterapii zlecanej przez lekarza Współpraca przy archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych i ich obróbce

  TYLKO W TEB EDUKACJA!

 • Certyfikat z pierwszej pomocy przedmedycznej – GRATIS!

  ABSOLWENT OTRZYMUJE:

 • Świadectwo ukończenia szkoły

 • Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik elektroradiolog

 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania

 • Referencje zawodowe dla najlepszych

 TEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • Własne, profesjonalnie wyposażone pracownie

 • Nowoczesny sprzęt i wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć

 • Nauczyciele - praktycy

 • Dodatkowe bezpłatne certyfikaty

 • Dostęp do szerokiej gamy kursów e-learningowych

 • Dostęp do Office 365 w chmurze

 • Własne e-podręczniki

 • Programy nauczania tworzone przez praktyków

 Perspektywy zatrudnienia:

 • Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w pracowniach:
  - rentgenowskiej (RTG), tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (MR)
  - angiografii, radiologii interwencyjnej, elektrokardiografii, prób wysiłkowych, badań holterowskich
  - echokardiografii, spirometrii, densytometrii, audiometrii
  - hemodynamiki, kardioangiografii
  - elektrofizjologii, elektroterapii serca i kontroli rozruszników

 • Sale operacyjne kardiochirurgii i ortopedii

 • Szpitalne oddziały ratunkowe

 • Oddziały intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji

 • Zakłady radioterapii, medycyny nuklearnej, teleradiologii i brachyterapii

 • Kliniki weterynaryjne

 

Sprawdź kierunki w swoim mieście:

Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Kierunki, które również Cię zainteresują:


Godło RP

Czy chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

>>