Protetyk słuchu
liczba semestrów: 4
tryby: dzienny, weekendowy - sprawdź wybierając miasto

Pobierz informacje o kierunku


PROTETYK SŁUCHU diagnozuje ubytek słuchu pacjenta, dobiera odpowiedni aparat słuchowy do określonego ubytku słuchu, dopasowuje wkładki uszne różnych typów: zauszne, wewnętrzne i wewnątrzkanałowe, a także sprawuje opiekę akustyczną nad pacjentami z aparatami słuchowymi. Tylko w TEB Edukacja weźmiesz udział w warsztatach z dopasowania aparatów Siemens i Audio Service oraz zajęciach z użyciem oprogramowania komputerowego do dobierania aparatów słuchowych.

 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • Prowadzenie badań audiometrycznych słuchu

 • Diagnozowanie ubytku słuchu u pacjentów dorosłych

 • Prowadzenie badań tzw. obiektywnych ubytku słuchu u dzieci

 • Konsultowanie się z zespołem terapeutycznym oraz dobór odpowiedniego aparatu słuchowego

 • Dobieranie i dopasowywanie wkładek usznych

 • Wykonywanie wycisków i wkładek usznych

 • Naprawa aparatów słuchowych

 • Dostrajanie akustyczne aparatu słuchowego w celu zniwelowania potencjalnych zakłóceń w odbiorze dźwięków

 • Pouczanie pacjenta o sposobie posługiwania się wkładką uszną: zauszną, wewnątrzkanałową, oraz o sposobie jej konserwacji

 • Sprawowanie opieki akustycznej nad pacjentami z aparatami słuchowymi

 Perspektywy zatrudnienia:

 • Gabinety protetyki słuchu, pracownie audiometryczne, pracownie otoplastyczne

 • Pracownie serwisu technicznego sprzętu audioprotetycznego

 • Przedszkola dla dzieci niedosłyszących

 • Specjalistyczne oddziały leczenia niedosłuchu

 • Gabinety i placówki terapeutyczne, przychodnie, kliniki

  TYLKO W TEB EDUKACJA!

 • Warsztaty z dopasowania aparatów Interton 

 • CERTYFIKAT GRATIS: Pierwsza pomoc przedmedyczna

 • CERTYFIKAT GRATIS: Interton: "Jak dbać i serwisować apart słuchowy"; "Aparaty kostne"; "Najnowsze technologie bezprzewodowe w aparatach Interton"

  ABSOLWENT OTRZYMUJE:

 • Świadectwo ukończenia szkoły

 • Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Protetyk słuchu

 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania

 • Referencje zawodowe dla najlepszych

 TEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • Własne e-podręczniki

 • Dostęp do Office 365 w chmurze

 • Dodatkowe certyfikaty wydawane w trakcie nauki

 • Dostęp do szerokiej gamy kursów e-learningowych

 • Wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć

 • Nowoczesny sprzęt do nauki zawodu

 • Programy nauczania tworzone przez praktyków

 DODATKOWE KURSY TEMATYCZNE:

 • Język migowy – 45 godz.

 

Wybierz szkołę dla siebie:

Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Zobacz także

Szkoły policealne

Proponujemy w swojej ofercie kierunki z uprawnieniami szkół publicznych, czyli takie, na których można zdobyć państwowy dyplom technika oraz kierunki roczne, po których otrzymuje się dyplom ukończenia szkoły  policealnej.

Szkoły policealne Czytaj więcej

Liceum dla dorosłych

Chcesz podjąć naukę, by zdobyć wykształcenie średnie, które daje szansę rozwoju i możliwość kontynuacji nauki na studiach wyższych?

Liceum dla dorosłych Czytaj więcej


Godło RP

Nasi partnerzy

Czy chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

>>