Ortoptystka - rehabilitacja wzroku
liczba semestrów: 4
tryby: dzienny, weekendowy - sprawdź wybierając miasto

Pobierz informacje o kierunku


Ortoptystka wykonuje oraz asystuje w wielu badaniach okulistycznych dotyczących: utraty widzenia, np. niedowidzenie, zmiany patologiczne, zaburzenia gałkoruchowe (np. zez), diagnozy chorób narządu wzroku (np. jaskra, zaćma, AMD), doboru korekcji wady (np. okulary, soczewki kontaktowe).

Ortoptystka - rehabilitacja wzroku w TEB Edukacja

Ortoptystka opracowuje indywidualne zestawy ćwiczeń ortoptycznych, prowadzi rehabilitację narządu wzroku, a także ściśle współpracuje z lekarzem okulistą.

Praca ortoptystki wymaga dużej odpowiedzialności oraz umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych w różnych grupach wiekowych. Potrzeby kształcenia w zawodzie Ortoptystka stale rosną, gdyż istnieje ciągłe zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę w zakresie ochrony narządu wzroku.

 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • Objaśnianie przyczyny powstawania zeza, rozróżnianie rodzajów zeza i niedowidzenia
 • Omawianie leczenia zachowawczego i operacyjnego zeza
 • Wyjaśnianie przyczyn, przebiegu klinicznego i leczenie podstawowych chorób narządu wzroku
 • Wykonywanie badań ortoptycznych i okulistycznych
 • Stosowanie ćwiczeń ortoptycznych w niedowidzeniu oraz w zaburzeniach funkcji obuocznego widzenia
 • Opracowywanie indywidualnych zestawów ćwiczeń ortoptycznych oraz modyfikowanie ich w zależności od stanu i możliwości pacjenta
 • Dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych
 • Edukowanie dzieci i rodziców w zakresie wykonywania ćwiczeń ortoptycznych
 • Współpraca z zespołem terapeutycznym
 • Stosowanie profilaktyki okulistycznej i różnych form promocji zdrowia
 • Korzystanie z wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w komunikowaniu się z pacjentem dorosłym, dzieckiem i jego rodziną Udzielanie pierwszej pomocy

 Perspektywy zatrudnienia:

 • Przychodnie leczenia zeza
 • Gabinety ortoptyczne, gabinety pleoptyczne
 • Szpitalne oddziały okulistyczne
 • Sanatoria leczenia zeza i niedowidzenia
 • Przedszkola dla dzieci niedowidzących i zezujących
 • Specjalistyczne oddziały leczenia zeza

  TYLKO W TEB EDUKACJA!

 • Certyfikat z pierwszej pomocy przedmedycznej – GRATIS!

  ABSOLWENT OTRZYMUJE:

 • Świadectwo ukończenia szkoły

 • Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Ortoptystka

 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania

 • Referencje zawodowe dla najlepszych

 TEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • Własne, profesjonalnie wyposażone pracownie

 • Nowoczesny sprzęt i wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć

 • Nauczyciele - praktycy

 • Dodatkowe bezpłatne certyfikaty

 • Dostęp do szerokiej gamy kursów e-learningowych

 • Dostęp do Office 365 w chmurze

 • Własne e-podręczniki

 • Programy nauczania tworzone przez praktyków

 DODATKOWE KURSY TEMATYCZNE

 • Język migowy - 45 godz.

 

Wybierz szkołę dla siebie:

Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Pokrewne zawody:

Zobacz także

Szkoły policealne

Proponujemy w swojej ofercie kierunki z uprawnieniami szkół publicznych, czyli takie, na których można zdobyć państwowy dyplom technika oraz kierunki roczne, po których otrzymuje się dyplom ukończenia szkoły  policealnej.

Szkoły policealne Czytaj więcej

Liceum dla dorosłych

Chcesz podjąć naukę, by zdobyć wykształcenie średnie, które daje szansę rozwoju i możliwość kontynuacji nauki na studiach wyższych?

Liceum dla dorosłych Czytaj więcej


Godło RP

Nasi partnerzy

Czy chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

>>