Ortoptystka - rehabilitacja wzroku
liczba semestrów: 4
tryby: dzienny, weekendowy - sprawdź wybierając miasto

Pobierz informacje o kierunku


Ortoptystka wykonuje oraz asystuje w wielu badaniach okulistycznych dotyczących: utraty widzenia, np. niedowidzenie, zmiany patologiczne, zaburzenia gałkoruchowe (np. zez), diagnozy chorób narządu wzroku (np. jaskra, zaćma, AMD), doboru korekcji wady (np. okulary, soczewki kontaktowe).

Ortoptystka - rehabilitacja wzroku w TEB Edukacja

Ortoptystka opracowuje indywidualne zestawy ćwiczeń ortoptycznych, prowadzi rehabilitację narządu wzroku, a także ściśle współpracuje z lekarzem okulistą.

Praca ortoptystki wymaga dużej odpowiedzialności oraz umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych w różnych grupach wiekowych. Potrzeby kształcenia w zawodzie Ortoptystka stale rosną, gdyż istnieje ciągłe zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę w zakresie ochrony narządu wzroku.

 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • Objaśnianie przyczyny powstawania zeza, rozróżnianie rodzajów zeza i niedowidzenia
 • Omawianie leczenia zachowawczego i operacyjnego zeza
 • Wyjaśnianie przyczyn, przebiegu klinicznego i leczenie podstawowych chorób narządu wzroku
 • Wykonywanie badań ortoptycznych i okulistycznych
 • Stosowanie ćwiczeń ortoptycznych w niedowidzeniu oraz w zaburzeniach funkcji obuocznego widzenia
 • Opracowywanie indywidualnych zestawów ćwiczeń ortoptycznych oraz modyfikowanie ich w zależności od stanu i możliwości pacjenta
 • Dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych
 • Edukowanie dzieci i rodziców w zakresie wykonywania ćwiczeń ortoptycznych
 • Współpraca z zespołem terapeutycznym
 • Stosowanie profilaktyki okulistycznej i różnych form promocji zdrowia
 • Korzystanie z wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w komunikowaniu się z pacjentem dorosłym, dzieckiem i jego rodziną Udzielanie pierwszej pomocy

 Perspektywy zatrudnienia:

 • Przychodnie leczenia zeza
 • Gabinety ortoptyczne, gabinety pleoptyczne
 • Szpitalne oddziały okulistyczne
 • Sanatoria leczenia zeza i niedowidzenia
 • Przedszkola dla dzieci niedowidzących i zezujących
 • Specjalistyczne oddziały leczenia zeza

  TYLKO W TEB EDUKACJA!

 • Certyfikat z pierwszej pomocy przedmedycznej – GRATIS!

  ABSOLWENT OTRZYMUJE:

 • Świadectwo ukończenia szkoły

 • Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Ortoptystka

 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania

 • Referencje zawodowe dla najlepszych

 TEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • Własne, profesjonalnie wyposażone pracownie

 • Nowoczesny sprzęt i wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć

 • Nauczyciele - praktycy

 • Dodatkowe bezpłatne certyfikaty

 • Dostęp do szerokiej gamy kursów e-learningowych

 • Dostęp do Office 365 w chmurze

 • Własne e-podręczniki

 • Programy nauczania tworzone przez praktyków

 DODATKOWE KURSY TEMATYCZNE

 • Język migowy - 45 godz.

 

Sprawdź kierunki w swoim mieście:

Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Kierunki, które również Cię zainteresują:


Godło RP

Czy chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

>>