Doula - asystentka rodzącej
liczba semestrów: 2
tryb weekendowy - sprawdź wybierając miasto

Pobierz informacje o kierunku

 

 

Doula (z greckiego) to kobieta, "która służy". Współcześnie jest to osoba, która udziela niemedycznego, fizycznego i emocjonalnego wsparcia kobiecie rodzącej. Wspiera matki od momentu ciąży, aż do połogu, towarzyszy jej w pierwszych dniach macierzyństwa, dostarcza niezbędnych informacji i udziela praktycznych wskazówek. Pomaga kobiecie radzić sobie z negatywnymi emocjami: lękiem, poczuciem bezradności czy niekompetencji.

NOWOŚĆ W OFERCIE !!!

Rozumiejąc fizyczne i emocjonalne aspekty porodu, doula wspiera rodzącą w realizowaniu jej własnej wizji tego wydarzenia. Nie stanowi „konkurencji” dla męża lub innej bliskiej osoby – może pomóc jej w jak najlepszym wspieraniu rodzącej.

Dzięki niej rodząca lepiej radzi sobie ze skurczami, ma mniejszą potrzebę sięgnięcia po środki przeciwbólowe. Rodząca ma większe poczucie kompetencji jako matka i rzadziej występują u niej problemy z karmieniem piersią. Zawód douli (asystentki kobiety w czasie ciąży i porodu) w 2015 r. został oficjalnie wpisany na listę ministerialną.

 

 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • Udzielanie wsparcia informacyjnego kobiecie w okresie okołoporodowym, opierając się na najnowszej wiedzy naukowej.

 • Udzielanie wsparcia emocjonalnego kobiecie w okresie okołoporodowym i identyfikowanie niepokojących sygnałów.

 • Udzielanie wsparcia fizycznego kobiecie rodzącej, ze szczególnym uwzględnieniem niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu.

 • Znajomość rozwoju fizycznego i psychicznego noworodka i małego dziecka.

 • Znajomość obowiązującego prawa w okresie okołoporodowym.

 Perspektywy zatrudnienia:

 • Szkoły rodzenia

 • Prywatna działalność

  ABSOLWENT OTRZYMUJE:

 • Dokument ukończenia kursu na druku Ministra Edukacji Narodowej

 • Dyplom TEB Edukacja

 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania

 • Referencje zawodowe dla najlepszych

 TEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • Własne e-podręczniki

 • Dostęp do Office 365 w chmurze

 • Dodatkowe certyfikaty wydawane w trakcie nauki

 • Dostęp do szerokiej gamy kursów e-learningowych

 • Wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć

 • Nowoczesny sprzęt do nauki zawodu

 • Programy nauczania tworzone przez praktyków

 

Wybierz szkołę dla siebie:

Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Zobacz także

Szkoły policealne

Proponujemy w swojej ofercie kierunki z uprawnieniami szkół publicznych, czyli takie, na których można zdobyć państwowy dyplom technika oraz kierunki roczne, po których otrzymuje się dyplom ukończenia szkoły  policealnej.

Szkoły policealne Czytaj więcej

Liceum dla dorosłych

Chcesz podjąć naukę, by zdobyć wykształcenie średnie, które daje szansę rozwoju i możliwość kontynuacji nauki na studiach wyższych?

Liceum dla dorosłych Czytaj więcej

Projekty unijne EFS

Wybierz województwo, w którym mieszkasz i znajdź propozycję dla siebie.

Projekty unijne EFS Czytaj więcej


Godło RP