Branża usług medycznych stale się rozwija, stwarza coraz to nowe możliwości dbania o  zdrowie i urodę, ale też i tworzone są w niej nowe miejsca pracy i to nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Żeby znaleźć zatrudnienie, wcale nie trzeba posiadać ukończonych studiów wyższych, ponieważ niezbędne kwalifikacje można zdobyć nawet w kilka miesięcy na odpowiednich szkoleniach, kursach czy w  szkołach typowo medycznych.
Szkoły medyczne TEB w Białymstoku to możliwość nauki na różnych kierunkach. Z TEB można przygotować się tak samo do podjęcia pracy w gabinecie stomatologicznym, jak również i w salonach kosmetycznych, aptekach czy nawet zdobyć umiejętności niezbędne do pracy jako profesjonalny opiekun medyczny.
Właściwie każdy z tych kierunków otwiera furtkę do kariery zawodowej, a jeśli nowe umiejętności połączy się umiejętnie z odpowiednimi kursami czy szkoleniami, problemy ze znalezieniem pracy powinny skończyć się na dobre. TEB Edukacja nie tylko daje swoim uczniom i kursantom niezbędne narzędzia czy raczej umiejętności do pracy w różnych zawodach, ale również troszczy się o nich po zakończeniu nauki. Absolwenci TEB Edukacja mogą szukać pracy u partnerów placówki w Polsce i za granicą.

Same zajęcia trwają kilka miesięcy, rozpisane są na kilka semestrów i prowadzone są w trybie zaocznym, dziennym i wieczorowym. W programie nauczania tyle samo czasu poświęca się na teorię i praktykę, a zajęcia prowadzone są przez fachowców w  profesjonalnie urządzonych pracowniach. Po ukończeniu szkoły otrzymuje się tytuł technika oraz państwowy dyplom uprawniające do wykonywania zawodu.

Sprawdź kierunki w swoim mieście:


Godło RP

Czy chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

>>