Branża usług medycznych stale się rozwija, stwarza coraz to nowe możliwości dbania o  zdrowie i urodę, ale też i tworzone są w niej nowe miejsca pracy i to nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Żeby znaleźć zatrudnienie, wcale nie trzeba posiadać ukończonych studiów wyższych, ponieważ niezbędne kwalifikacje można zdobyć nawet w kilka miesięcy na odpowiednich szkoleniach, kursach czy w  szkołach typowo medycznych.
Szkoły medyczne TEB w Białymstoku to możliwość nauki na różnych kierunkach. Z TEB można przygotować się tak samo do podjęcia pracy w gabinecie stomatologicznym, jak również i w salonach kosmetycznych, aptekach czy nawet zdobyć umiejętności niezbędne do pracy jako profesjonalny opiekun medyczny.
Właściwie każdy z tych kierunków otwiera furtkę do kariery zawodowej, a jeśli nowe umiejętności połączy się umiejętnie z odpowiednimi kursami czy szkoleniami, problemy ze znalezieniem pracy powinny skończyć się na dobre. TEB Edukacja nie tylko daje swoim uczniom i kursantom niezbędne narzędzia czy raczej umiejętności do pracy w różnych zawodach, ale również troszczy się o nich po zakończeniu nauki. Absolwenci TEB Edukacja mogą szukać pracy u partnerów placówki w Polsce i za granicą.

Same zajęcia trwają kilka miesięcy, rozpisane są na kilka semestrów i prowadzone są w trybie zaocznym, dziennym i wieczorowym. W programie nauczania tyle samo czasu poświęca się na teorię i praktykę, a zajęcia prowadzone są przez fachowców w  profesjonalnie urządzonych pracowniach. Po ukończeniu szkoły otrzymuje się tytuł technika oraz państwowy dyplom uprawniające do wykonywania zawodu.

Wybierz szkołę dla siebie:

Zobacz także

Szkoły policealne

Proponujemy w swojej ofercie kierunki z uprawnieniami szkół publicznych, czyli takie, na których można zdobyć państwowy dyplom technika oraz kierunki roczne, po których otrzymuje się dyplom ukończenia szkoły  policealnej.

Szkoły policealne Czytaj więcej

Liceum dla dorosłych

Chcesz podjąć naukę, by zdobyć wykształcenie średnie, które daje szansę rozwoju i możliwość kontynuacji nauki na studiach wyższych?

Liceum dla dorosłych Czytaj więcej

Projekty unijne EFS

Wybierz województwo, w którym mieszkasz i znajdź propozycję dla siebie.

Projekty unijne EFS Czytaj więcej


Godło RP