Kursy zawodowe

Kursy zawodowe

Kursy zawodowe w TEB Edukacja są świetną propozycją dla osób chcących przekwalifikować się zawodowo i stawiających jednocześnie na wysoką jakość kształcenia  oraz wygodną formę zdobywania wiedzy.

Jest to alternatywna forma zdobycia zawodu dla tych, którzy cenią sobie elastyczność organizacji kształcenia, krótszy czas edukacji i możliwość zdobywania wiedzy w ramach e-learningu. W zależności od kwalifikacji nauczanie zdalne obejmuje efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (m.in. zagadnienia z podstaw przedsiębiorczości, przepisy bhp i język angielski) bądź też efekty kształcenia w danym zawodzie. Dzięki takiej formie kształcenia na zajęcia przychodzi się głównie po to, aby zdobywać praktyczne umiejętności, bo teorię można w dużej mierze opanować siedząc w domu, w dogodnym dla siebie czasie! Ta nowoczesna forma kształcenia daje możliwość zdobycia kilku zawodów w łatwiejszy i bardziej przystępny sposób.

Kursy zawodowe  to szansa dla osób chcących zdobyć zupełnie nowy zawód, bądź osiągnąć tylko wybrane umiejętności, które zostają uwierzytelnione świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

 

Technik rachunkowości - księgowość firm

Kwalifikacja A36:
Prowadzenie rachunkowości
liczba godzin: 520
liczba godzin e-learningu: 150

Lubicz liczyć, zestawiać, księgować, zajmować się finansami? Chcesz zawodowo zając się podatkami, korzystać z narzędzi rachunkowości i pracować w dziale finansowo-księgowym w dowolnym przedsiębiorstwie? Jeżeli interesują Cię te zagadnienia - jest to kierunek dla Ciebie!

 DLACZEGO TECHNIK RACHUNKOWOŚCI W TEB EDUKACJA?

 • To doskonała propozycja dla osób, które chcą się przekwalifikować zawodowo bądź zdobyć nowe umiejętności
 • Część godzin dydaktycznych realizowana jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - e-learningu
 • Profesjonalna kadra dydaktyczna dająca gwarancję bardzo dobrego przygotowania do zawodu
 • Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznie wyposażonych pracowniach
 • Praktyki zawodowe, które organizuje szkoła, odbywają się pod opieką profesjonalistów. 
 • Ukończeniu kursu z danej kwalifikacji umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin jest zewnętrzny i prowadzony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoby posiadające średnie wykształcenie po zdobyciu obydwu kwalifikacji oraz pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymają Państwowy dyplom Technika. Posiadając zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego istnieje także możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

 PO UKOŃCZENIU TEGO KIERUNKU BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A:

 • stosować narzędzia rachunkowości finansowej i zarządczej
 • prowadzić rachunkowość w przedsiębiorstwie
 • dokonywać rozliczeń finansowych
 • kontrolować dokumenty księgowe
 • sporządzać sprawozdania finansowe m.in. bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz przygotowywać je do weryfikacji
 • przechowywać dokumentację księgową
 • nadzorować terminy spłat zobowiązań
 • planować działania i przeprowadzać podstawowe analizy w zakresie finansów i księgowości
 • oceniać kondycję firmy przy wykorzystaniu narzędzi analizy finansowej
 • obsługiwać komputer i niezbędne komputerowe programy stosowane w księgowości

 PONADTO:

 • prowadzić negocjacje
 • korzystać z opracowań statystycznych i innych źródeł danych
 • interpretować ogólne prawa ekonomiczne oraz stosować zasady rachunku ekonomicznego
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

 PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • w biurach rachunkowo - podatkowych
 • bankach i instytucjach finansowych
 • działach księgowości prywatnych i państwowych przedsiębiorstw
 • firmach ubezpieczeniowych
 • zakładach budżetowych
 • urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego
 • własnej firmie

 To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • umiejętność sprawnego komunikowania się
 • dobry stan zdrowia
 • dobra pamięć
 • spostrzegawczość
 • dokładność i systematyczność w działaniu
 • sprawność manualna
 • systematyczność
 • umiejętność współdziałania

 

Zapisz się online

Godło RP

Nasi partnerzy