Kursy zawodowe

Kursy zawodowe

Kursy zawodowe w TEB Edukacja są świetną propozycją dla osób chcących przekwalifikować się zawodowo i stawiających jednocześnie na wysoką jakość kształcenia  oraz wygodną formę zdobywania wiedzy.

Jest to alternatywna forma zdobycia zawodu dla tych, którzy cenią sobie elastyczność organizacji kształcenia, krótszy czas edukacji i możliwość zdobywania wiedzy w ramach e-learningu. W zależności od kwalifikacji nauczanie zdalne obejmuje efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (m.in. zagadnienia z podstaw przedsiębiorczości, przepisy bhp i język angielski) bądź też efekty kształcenia w danym zawodzie. Dzięki takiej formie kształcenia na zajęcia przychodzi się głównie po to, aby zdobywać praktyczne umiejętności, bo teorię można w dużej mierze opanować siedząc w domu, w dogodnym dla siebie czasie! Ta nowoczesna forma kształcenia daje możliwość zdobycia kilku zawodów w łatwiejszy i bardziej przystępny sposób.

Kursy zawodowe  to szansa dla osób chcących zdobyć zupełnie nowy zawód, bądź osiągnąć tylko wybrane umiejętności, które zostają uwierzytelnione świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

 

Technik organizacji reklamy

Kwalifikacja A26:
Sprzedaż produktów i usług reklamowych
liczba godzin: 462
liczba godzin e-learningu: 150
Oddziały: Kielce, Opole

Interesuje Cię reklama, stosowane w niej formy przekazu, wykorzystywane kreacje i ich skuteczne oddziaływanie na odbiorcę?

Chcesz wiedzieć, jak planować kampanie reklamowe by dotrzeć do odpowiedniej grupy docelowej i zainteresować ich swoim produktem?

Masz głowę pełną pomysłów i szukasz zawodu, który umożliwi Ci ich realizację? Zostań specjalistą ds. reklamy!

 Dlaczego Technik organizacji reklamy w TEB Edukacja?

 • To doskonała propozycja dla osób, które chcą się przekwalifikować zawodowo bądź zdobyć nowe umiejętności
 • Część godzin dydaktycznych realizowana jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - e-learningu
 • Profesjonalna kadra dydaktyczna dająca gwarancję bardzo dobrego przygotowania do zawodu
 • Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznie wyposażonych pracowniach
 • Praktyki zawodowe, które organizuje szkoła, odbywają się pod opieką profesjonalistów. 
 • Ukończeniu kursu z danej kwalifikacji umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin jest zewnętrzny i prowadzony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoby posiadające średnie wykształcenie po zdobyciu obydwu kwalifikacji oraz pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymają Państwowy dyplom Technika. Posiadając zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego istnieje także możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

 PO UKOŃCZENIU TEGO KIERUNKU BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A:

 • tworzyć przekazy reklamowe dla potrzeb różnych typów mediów
 • opracowywać oferty handlowe z zakresu sprzedaży usług reklamowych
 • tworzyć slogany reklamowe, a także scenariusze reklam radiowych i telewizyjnych
 • organizować konkursy, loterie, pokazy, degustacje w ramach promocji sprzedaży
 • pozyskiwać klientów i pośredniczyć w realizacji usług reklamowych
 • prowadzić rozmowy handlowe i negocjacje z potencjalnymi klientami
 • doradzać klientom przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych i zawierać z nimi umowy
 • posługiwać się różnymi rodzajami i technikami reklamy oraz public relations
 • organizować sesje zdjęciowe i filmowe na potrzeby reklamowe
 • tworzyć założenia projektów graficznych reklam
 • nadzorować prace przygotowania do druku i proces drukowania

 PONADTO:

 • posługiwać się językiem obcym
 • obsługiwać programy graficzne: CorelDraw, Photoshop oraz podstawowe programy użytkowe:Word, Excel
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

 PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • w agencjach reklamowych jako pracownik działu kreatywnego, account manager, art designer, copywriter, agent reklamowy
 • działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych
 • biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu
 • agencjach public relations
 • studiach graficznych
 • własnej firmie świadczącej usługi reklamowe

 To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • dobry wzrok i słuch
 • poczucie estetyki
 • odporność na stres
 • umiejętności plastyczne
 • kreatywność i myślenie abstrakcyjne
 • predyspozycje organizatorskie

 

Zapisz się online

Godło RP