Kursy zawodowe

Kursy zawodowe

Kursy zawodowe w TEB Edukacja są świetną propozycją dla osób chcących przekwalifikować się zawodowo i stawiających jednocześnie na wysoką jakość kształcenia  oraz wygodną formę zdobywania wiedzy.

Jest to alternatywna forma zdobycia zawodu dla tych, którzy cenią sobie elastyczność organizacji kształcenia, krótszy czas edukacji i możliwość zdobywania wiedzy w ramach e-learningu. W zależności od kwalifikacji nauczanie zdalne obejmuje efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (m.in. zagadnienia z podstaw przedsiębiorczości, przepisy bhp i język angielski) bądź też efekty kształcenia w danym zawodzie. Dzięki takiej formie kształcenia na zajęcia przychodzi się głównie po to, aby zdobywać praktyczne umiejętności, bo teorię można w dużej mierze opanować siedząc w domu, w dogodnym dla siebie czasie! Ta nowoczesna forma kształcenia daje możliwość zdobycia kilku zawodów w łatwiejszy i bardziej przystępny sposób.

Kursy zawodowe  to szansa dla osób chcących zdobyć zupełnie nowy zawód, bądź osiągnąć tylko wybrane umiejętności, które zostają uwierzytelnione świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

 

Technik optyk

Kwalifikacja M14:
Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
liczba godzin: 683
liczba godzin e-learningu: 120
Oddziały: Bielsko-Biała, Płock

Jeżeli chcesz posiadać umiejętności związane z pomiarem wzroku, nauczyć się przeprowadzania badań komputerowych wzroku oraz wykonywania i naprawiania elementów i układów optycznych. Ten kierunek jest idealny dla Ciebie!

 

 DLACZEGO TECHNIK OPTYK W TEB EDUKACJA?

 • To doskonała propozycja dla osób, które chcą się przekwalifikować zawodowo bądź zdobyć nowe umiejętności
 • Część godzin dydaktycznych realizowana jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - e-learningu
 • Profesjonalna kadra dydaktyczna dająca gwarancję bardzo dobrego przygotowania do zawodu
 • Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznie wyposażonych pracowniach
 • Praktyki zawodowe, które organizuje szkoła, odbywają się pod opieką profesjonalistów. 
 • Ukończeniu kursu z danej kwalifikacji umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin jest zewnętrzny i prowadzony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoby posiadające średnie wykształcenie po zdobyciu obydwu kwalifikacji oraz pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymają Państwowy dyplom Technika. Posiadając zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego istnieje także możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

 PO UKOŃCZENIU TEGO KIERUNKU BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A:

 • dokonywać pomiarów wad wzroku za pomocą przyrządów oftalmicznych
 •  przeprowadzać badania komputerowe  wzroku
 • dobierać szkła okularowe lub soczewki kontaktowe, korygujące wady wzroku (dalekowzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm, zez ukryty i inne)na podstawie własnych pomiarów lub recepty lekarza okulisty
 • dobierać oprawy okularowe na podstawie pomiaru rozstawienia źrenic, szerokości osadzenia nosa, szerokości czaszki,
 • mocować i sprawdzać ustawienia szkieł w oprawie

 PONADTO:

 • wykonywać okulary  dla indywidualnych potrzeb klientów
 • dokonywać napraw  i konserwować wszystkie typy okularów
 • wykonywać przyrządy i aparaty optyczne oraz pomocy wzrokowej
 • prowadzić własną działalność gospodarczą

 PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • gabinety optometrystyczno-kontaktologiczne
 • salony optyczne
 • zakłady produkujące sprzęt optyczny
 • serwisy naprawy sprzętu optycznego
 • możliwość prowadzenia własnego salonu optycznego

 To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • spostrzegawczość i zdolność koncentracji uwagi
 • zdolności manualne
 • duża precyzja i dokładność
 • cierpliwość
 • komunikatywność

 

Zapisz się online

Godło RP