Kursy zawodowe

Kursy zawodowe

Kursy zawodowe w TEB Edukacja są świetną propozycją dla osób chcących przekwalifikować się zawodowo i stawiających jednocześnie na wysoką jakość kształcenia  oraz wygodną formę zdobywania wiedzy.

Jest to alternatywna forma zdobycia zawodu dla tych, którzy cenią sobie elastyczność organizacji kształcenia, krótszy czas edukacji i możliwość zdobywania wiedzy w ramach e-learningu. W zależności od kwalifikacji nauczanie zdalne obejmuje efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (m.in. zagadnienia z podstaw przedsiębiorczości, przepisy bhp i język angielski) bądź też efekty kształcenia w danym zawodzie. Dzięki takiej formie kształcenia na zajęcia przychodzi się głównie po to, aby zdobywać praktyczne umiejętności, bo teorię można w dużej mierze opanować siedząc w domu, w dogodnym dla siebie czasie! Ta nowoczesna forma kształcenia daje możliwość zdobycia kilku zawodów w łatwiejszy i bardziej przystępny sposób.

Kursy zawodowe  to szansa dla osób chcących zdobyć zupełnie nowy zawód, bądź osiągnąć tylko wybrane umiejętności, które zostają uwierzytelnione świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

 

Technik logistyk

Kwalifikacja A30:
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
liczba godzin: 514
liczba godzin e-learningu: 150
Oddział: Szczecin

Zastanawiałeś się w jaki sposób przedsiębiorstwa planują procesy transportowania wytworzonych produktów oraz jak dostarczają je odbiorcy, aby zajęło to jak najmniej czasu i odbyło się po możliwie najniższych kosztach? Jeśli interesują Cię te i inne zagadnienia z zakresu logistyki wybierz odpowiedni dla siebie kierunek. Zostań specjalistą ds. logistyki!

 Dlaczego TECHNIK LOGISTYK w TEB EDUKACJA?

 • To doskonała propozycja dla osób, które chcą się przekwalifikować zawodowo bądź zdobyć nowe umiejętności
 • Część godzin dydaktycznych realizowana jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - e-learningu
 • Profesjonalna kadra dydaktyczna dająca gwarancję bardzo dobrego przygotowania do zawodu
 • Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznie wyposażonych pracowniach
 • Praktyki zawodowe, które organizuje szkoła, odbywają się pod opieką profesjonalistów. 
 • Ukończeniu kursu z danej kwalifikacji umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin jest zewnętrzny i prowadzony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoby posiadające średnie wykształcenie po zdobyciu obydwu kwalifikacji oraz pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymają Państwowy dyplom Technika. Posiadając zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego istnieje także możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

 PO UKOŃCZENIU TEGO KIERUNKU BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A:

 • przygotowywać proces logistyczny
 • sporządzać dokumenty logistyczne
 • ustalanie należności za usługi logistyczne
 • zawierać umowy sprzedaży usług logistycznych
 • prowadzić rozliczenia i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi
 • przygotowywać dokumenty związane z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób
 • zarządzać zapasami i tworzyć plany dostaw
 • obliczać koszty dostawy i podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych
 • obliczać koszty magazynowania towarów
 • organizować i realizować proces zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji
 • dobierać środki transportu i urządzenia przeładunkowe w obsłudze łańcucha dostaw
 • znakować i identyfikować towary w wymianie handlowej
 • organizować i realizować łańcuch dostaw w logistyce
 • dobierać opakowania jednostkowe i transportowe

 PONADTO:

 • organizować recykling odpadów
 • prowadzić działalność marketingową na rynku usług logistycznych
 • obsługiwać zintegrowane systemy informatyczne w logistyce
 • obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

 PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych
 • jednostkach samorządu terytorialnego

na stanowiskach:

 • specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu
 • specjalista ds. planowania zakupów
 • specjalista ds. handlu elektronicznego
 • specjalista ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych
 • specjalista ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję
 • specjalista ds. gospodarki odpadami
 • specjalista ds. planowania produkcji i zapasów
 • specjalista ds. gospodarki materiałowej
 • specjalista ds. pakowania i opakowań
 • specjalista ds. transportu wewnętrznego
 • operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne

 To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi
 • umiejętność podejmowania szybkich decyzji
 • podzielność i koncentracja uwagi
 • dobra pamięć
 • odporność na stres
 • odpowiedzialność
 • dokładność

 

Zapisz się online

Godło RP

Nasi partnerzy